Kontakt

Kontaktné informácie

 

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Detvianska Huta
Detvianska Huta č. 98, 962 05 Hriňová

Mgr. Peter Repiský

Farský administrátor

IČO: 31938787, DIČ: 2021319014
Bankové spojenie (IBAN): SK77 0900 0000 0000 7162 8655

Telefón: (045) 537 63 26
E-mail: dhuta.fara@gmail.com
www.farnostdetvianskahuta.sk

Úradné hodiny

Pondelok osobný alebo telef. dohovor, najlepšie však po sv. omši
Utorok osobný alebo telef. dohovor, najlepšie však po sv. omši
Streda osobný alebo telef. dohovor, najlepšie však po sv. omši
Štvrtok osobný alebo telef. dohovor, najlepšie však po sv. omši
Piatok osobný alebo telef. dohovor, najlepšie však po sv. omši
Sobota osobný alebo telef. dohovor, najlepšie však po sv. omši
Nedeľa osobný alebo telef. dohovor, najlepšie však po sv. omši