Príprava k sviatostiam

Chcete sa dozvedieť ako je možné pripraviť sa k prijatiu sviatostí v našej farnosti? Pre viac informácií kliknite na konkrétne sviatosti.

Nemáš všetky sviatosti? Alebo chceš svoje deti a blízkych pripraviť na ich prijatie? Chceš sa dozvedieť viac o kresťanstve, o cirkvi? Chceš spoznať zbližša osobu Ježiša Krista? Ak áno, potom sú tu práve pre Teba pravidelné katechézy. Spoznáš fajn ľudí, využiješ dobre čas a porastieš ľudsky i duchovne. Neváhaj a začni. Nižšie nájdeš všetky potrebné informácie na prípravu k prijatiu sviatostí krstu, eucharistie, zmierenia, birmovania a manželstva. Ak sa o týchto sviatostiach chceš dozvedieť viac, navštív na tejto stránke časť sviatosti.

Sviatosť krstu

Krstom sa stávame Božími deťmi, súčasťou spoločenstva - Cirkvi. Je to sviatosť, pri ktorej nám Boh zmýva všetky hriechy. Je bránou ku všetkým ostatným sviatostiam.

Eucharistia (prijímanie)

Sväté prijímanie (Eucharistia): Ježiš Kristus je Boh, ktorý v čase prišiel na túto zem a zjavil nám Boha, ktorý túži byť s nami. Práve vo svätom prijímaní nám ponúka sám seba.

Sviatosť zmierenia (spoveď)

Sviatosť zmierenia ustanovil sám Ježiš, keď sa na veľkonočnú nedeľu zjavil svojim apoštolom a vyzval ich: Prijmite Ducha Svätého...

Sviatosť birmovania

Cez sviatosť birmovania zostupuje na nás Duch Svätý, ktorého nám prisľúbil Ježiš Kristus. Je zároveň vedomím potvrdením svojej rozhodnutia žiť životom Božieho dieťaťa.

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev. Posilňuje ich jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.