Aktuálne zmeny opatrení od 12. 1. 2021

Od 12. januára nastala zmena podmienok účasti na bohoslužbách!

Vyhláška UVZ SR

Sv. omše

 • Na sväté omše už nie je potrebné sa zapísať.
 • Fungujeme v režime očkovaní/prekonaní. Teda podľa aktuálne platnej vyhlášky sa smú svätej omše osobne zúčastniť iba tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 alebo ktorí sú plne zaočkovaní.
 • Dieťa do 12 rokov a 2 mesiacov je zaradené do skupiny OP a započítava sa aj do celkového počtu účastníkov
 • Maximálne 100 účastníkov na sv. omšiach so spevom (organisti a miništranti, kostolník sa do tohto počtu nezapočítavajú).
 • V kostole je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty – vyžadovaný je respirátor FFP2.
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
 • Odstupy (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti).
 • Sväté prijímanie prednostne na dlane.

Pre režim ZÁKLAD

 • INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich). Na sv. spoveď, či prijímanie sa nahláste na moje tel. č., prípadne pošlite sms.

Krsty a sobáše

 • môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Pohrebné obrady

 • sú v režime základ a nevzťahujú sa na kapacitné obmedzenia

Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. (Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.) – z tohto vychádza je test potrebujú deti vo veku 12-18 rokov. Aktuálne je testovanie 2 krát do týždňa, ktorý je aj pre školské potreby.

Veľmi prosím o rešpektovanie týchto pravidiel. Pripomínam, že pre prípad kontroly treba mať vždy pri sebe potvrdenie o očkovaní, prekonaní, atď.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „奇 OD12.1 2022 BOHOSLUŽBY V REŽIME OP Slávenie Eucharistie je v obmedzenom režime: Očkovaní a prekonaní. Pre účastníkov bohoslužieb je povinny platny COVID PASS, prekryté horné dychacie cesty respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, zachovávanie odstupov. max. 100 ααε“