Zaopatrenie chorých

Ak máte doma starého alebo chorého človeka, neodkladajte so sv. spoveďou Vašich blízkych. Pomôžte im aj takou formou.

Chorých a starých nahlasujte, prosím, aby mohli prijímať sviatosti. Ak máte doma starého alebo chorého človeka, neodkladajte so sv. spoveďou Vašich blízkych. Pomôžte im aj takou formou, že im zavoláte kňaza.

V súrnych prípadoch ťažko chorého, starého, zomierajúceho volajte: (045) 537 63 26 alebo 0917 69 44 29