Farnosť

Naša farnosť sa rozprestiera pod obásneným vrchom Poľany. Vznikla v roku 1804 odčlenením sa od farnosti Detva. Patrocínium farského kostola a farnosti slávime na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Heslo našej farnosti je „Mária veď nás, k Bohu pobežíme„.

Informácie o farnosti

Naša farnosť sa rozprestiera Poľanou. Vznikla v roku 1804 odčlenením sa od farnosti Detva. Filiálkou farnosti je obec Látky.

Čítaj viac ...

História farnosti

Prvý drevený kostol bol postavený v roku 1790. Kaplánom sa stal Martin Urbanecz, za ktorého bola postavená drevená farská budova.

Čítaj viac ...

Život vo farnosti

V našej farnosti funguje množstvo spoločenstiev. Zapojiť sa môžete do eRka, modlitieb matiek alebo otcov, ružencového bratstva, ...

Čítaj viac ...