Adorácie

Prvotným cieľom adorácie je uvedomovať si, že Kristova prítomnosť sa odvodzuje od najsvätejšej obety.
Adorácia Kde Kedy
Cezročné adorácie v našej farnosti
Látky
každý štvrtok po sv. omši
Detvianska Huta
každý piatok po sv. omši
Prvopiatkový týždeň
Látky
štvrtok pred prvým piatkom – pred sv. omšou
Detvianska Huta
prvý piatok v mesiaci – pred sv. omšou
Odspustové adorácie
Látky
Sobota pred slávnosťou Nanebovzatia P. Márie
Detvianska Huta
Sobota pred slávnosťou Povýšenia sv. Kríža
Celodenné adorácie stanovené biskupským úradom
Látky
23.október
Detvianska Huta
8. január a 6. marec