Kresťanský život

Kresťanský život zahŕňa nielen samotnú vieru, ale aj prežívanie života vo viere a prímanie sviatostí. Dôležitou súčasťou kresťanského života je aj spoločenstvo s ďalšími veriacimi a služba potrebujúcim. Samozrejme, všetko má svoje poravidlá...

Sviatosti

Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Všetky sú stretnutím s Ježišom Kristom, pretože on sám je sviatosťou všetkých sviatostí.

Čítaj viac ...

Príprava k sviatostiam

Chcete sa dozvedieť ako je možné pripraviť sa k prijatiu sviatostí v našej farnosti Detvianska Huta? Tu nájdete viac informácií ...

Čítaj viac ...

Sviatosť zmierenia

Pondelok – Nedeľa: 30 min. pred sv. omšou. Pred prvým piatkom: štvrtok od 16:30 hod. (Látky), piatok od 16:00 hod. (Detv. Huta)

Čítaj viac ...

Zaopatrenie chorých

Ak máte doma starého alebo chorého človeka, neodkladajte so sv. spoveďou Vašich blízkych. Pomôžte im aj takou formou.

Čítaj viac ...

Vybavenie pohrebu

Úmrtie nahláste na fare a dohodnite termín pohrebu. Potrebné doklady treba priniesť na Farský úrad.

Čítaj viac ...

Adorácie

Prvotným cieľom adorácie je uvedomovať si, že Kristova prítomnosť sa odvodzuje od najsvätejšej obety.

Čítaj viac ...

Roráty

Roráty sú adventné liturgické obrady, ktoré sa konajú v skorých ranných hodinách. Ich cieľom je pripraviť veriacich na príchod Ježiša Krista.

Čítaj viac ...