Birmovanie

Je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame Dary Ducha Svätého. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.

Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame Dary Ducha Svätého. Kto sa v slobode rozhodne žiť  ako Božie dieťa a kto požiada o Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk a pomazania Krizmou, dostane silu svedčiť o Božej láske slovom i skutkom. Stáva sa tak plnohodnotným a zodpovedným členom Katolíckej Cirkvi /1285 – 1314/.

Skôr ako pošle tréner hráča na futbalové ihrisko, položí mu ruku na rameno a udelí mu posledné pokyny. Podobne môžme chápať aj birmovanie. Aj na našom pleci  je položená ruka. Vstupujeme na ihrisko života. Skrze Ducha Svätého poznávame, čo máme robiť. On nám vlieva svoju motiváciu až po končeky prstov. Jeho poslanie nám znie v ušiach. Vnímame jeho pomoc. Nechcem sklamať jeho dôveru a chceme viesť hru k víťazstvu pre neho. Stačí len chcieť a počúvať ho.

Viac informácií o príprave na sviatosť birmovania nájdeš tu – klikni!