Príprava na eucharistiu

Sväté prijímanie (Eucharistia): Ježiš Kristus je Boh, ktorý v čase prišiel na túto zem a zjavil nám Boha, ktorý túži byť s nami. Práve vo svätom prijímaní nám ponúka sám seba.

Ako postupovať, keď sa vaše dieťa rozhodlo pristúpiť k 1. prijatiu Eucharistie a k sviatosti zmierenia?

Prípravu detí na prvé sv. prijímanie tvorí:

  1. Odovzdanie vyplnenenj prihlášky na začiatku školského roku (do 30.9.).
  2. Účasť detí na hodinách náboženskej výchovy v škole už od 1. ročníka.
  3. Účasť na nedeľnej sv. omši. (Ak je to možné, odporúčame účasť detí s rodičmi na sv. omši vo farskom kostole v Detvianskej Hute prípadne vo filiálnom kostole v Látkach. Ak sa zúčastňujete na sv. omšiach inde, alebo v inom čase, nech si Vaše dieťa nechá potvrdiť kartičku kňazom).
  4. 10 mimoškolských katechéz pre deti počas školského roku.
  5. Stretnutia rodičov detí, ktorých je 7 počas školského roku. Z toho sú dve organizačné pred slávnosťou Prvého sv. prijímania.
  6. Deti si postupne vypracúvajú pracovný list za pomoci rodičov.

Posynodálna exhortácia diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža – „Zostaň s nami, Pane“ uvádza:

122. Nech farári v spolupráci s kaplánmi rozvinú mimoškolskú katechézu pri príprave na prvé sväté prijímanie, ktorá:

  • nech je paralelná so školským vyučovaním náboženstva;
  • nech má iný obsah, ako sú školské osnovy;
  • nech je v spolupráci s rodičmi uskutočňovaná formou aspoň mesačnej katechézy pre rodičov.

Viac o Eucharistii – klikaj!