Príprava na birmovanie

Cez sviatosť birmovania zostupuje na nás Duch Svätý, ktorého nám prisľúbil Ježiš Kristus. Je zároveň vedomím potvrdením svojej rozhodnutia žiť životom Božieho dieťaťa.

Ako postupovať, keď si sa rozhodol prijať sviatosť birmovania?

Posynodálna exhortácia diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža – „Zostaň s nami, Pane“ uvádza:

123. Príprava na sviatosť birmovania:

  • nech je paralelná so školským vyučovaním náboženstva;
  • zameraná na reálne problémy mladého človeka; z katecheticko-pastoračných dôvodov nech sa vysluhuje v čase duchovnej zrelosti;
  • trvá minimálne desať mesiacov; má formu katechézyv malých skupinách; birmovancom nech ponúkne vhodné aktivity vo farnosti, aby sa mohli zapojiť do života farského spoločenstva (napr. miništrovanie, spevokol, služba chorým, príprava adorácií).

Viac o sviatosti birmovania – klikaj!