Informácie o farnosti

Naša farnosť sa rozprestiera pod obásneným vrchom Poľany. Vznikla v roku 1804 odčlenením sa od farnosti Detva. Patrocínium farského kostola a farnosti slávime na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Heslo našej farnosti je „Mária veď nás, k Bohu pobežíme„.

Bohoslužby v našej farnosti

Farský kostol – Detvianska Huta

  • Pondelok, streda, piatok: večer 18:00 hod.
  • sobota: ráno 7:00
  • Nedeľa: Detvianska Huta 10:30 hod.
  • Prikázaný sviatok, ktorý padne na všedný deň: večer o 18:00 hod.
  • Advent: Rorátne sv. omše ráno 6:00 hod., večer 17:00 hod. vešpery

Filiálny kostol – Látky

  • Utorok, štvrtok: večer 18:00 hod.
  • Nedeľa: 8:00 hod.
  • Prikázaný sviatok, ktorý padne na všedný deň: večer 19:15 hod.

Ostatné zmeny sú uvedené v aktuálnom programe bohoslužieb.

Farnosť Detvianska Huta

Naša farnosť sa rozprestiera pod obásneným vrchom Poľany. Vznikla v roku 1804 odčlenením sa od farnosti Detva. Patrocínium farského kostola a farnosti slávime na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta). Heslo našej farnosti je: „Mária veď nás, k Bohu pobežíme„. Filiálkou farnosti je obec Látky. Kostolík v tejto obci je zasvätený tajomstvu Povýšenia sv. Kríža (14. septembra).

Insígnie farnosti

Popis erbu

Erb tvorí v zlatom štíte modrý kríž s piatimi striebornými ľaliami (1, 3, 1). Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Erb vyjadruje farské patrocínium Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je vyjadrená modrou farbou kríža a ľaliami. Ich počet zároveň vyjadruje, že na území farnosti sa okrem farského kostola nachádza ešte päť sakrálnych objektov zasvätených Panne Márii (kaplnka P. Márie Pomocnice kresťanov, kaplnka P. Márie ustavičnej pomoci v Podbýkove, Kaplnka Sedembolestnej P. Márie na Čechánkach a v Bratkovici, Kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Dobročských Vrchoch).

Kríž v erbe vyjadruje zasvätenie filiálneho kostola v Látkach – Povýšeniu sv. kríža.

Čierny kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky kňazovi v hodnosti farára a farnosti.

Autor heraldického návrhu a kresby: Mgr. Ing. Miroslav Glejtek

Schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod signatúrou: W-175/2010

Farská rada

Informácie o volenej farskej pastoračnej rade a farskej ekonomickej rade za obca Detvianska Huta a Látky. Nájdete tu zoznam čenov, štatúty, rôzne dokumenty a ďalšie informácie.

1. Ján Nociar (46 hlasov)

2. Milan Václavík (43 hlasov)

3. Mgr. Juraj Kubiš (38 hlasov)

4. Ing. Marta Koristeková (28 hlasov)

5. Ing. Marianna Kubišová (16 hlasov)

6. Július Kučera (14 hlasov)

7. František Olšiak (12 hlasov)

8. Andrej Kubiš (10 hlasov)

9. Viera Václavíková (12 hlasov)

10. Monika Kretová

1. Ján Nociar

2. Milan Václavík

3. Ing. František Šulek

4. František Nociar

1. Pavel Segeč (12 hlasov)

2. Mgr. Martina Chromeková (11 hlasov)

3. Emil Chromek (11 hlasov)

4. Mgr. Anna Podhorová (11 hlasov)

5. Ján Podhora st. (10 hlasov)

1. Ing. Marta Koristeková

2. Ing. Zlata Haršányiová

3. Peter Kršiak ml.