Krst

Krst je cesta z ríše smrti do života; je brána do Cirkvi a začiatok trvalého spoločenstva s Bohom. Krstom sa človek začlení do spoločenstva cirkvi.

Krst je cesta z ríše smrti do života; je brána do Cirkvi a začiatok trvalého spoločenstva s Bohom. /1213-1216, 1276-1278/

 • Krst je základná sviatosť, brána, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.
 • Zjednocuje  nás s Ježišom Kristom
 • Vťahuje nás do jeho vykupiteľskej smrti na kríži a tak nás vyslobodzuje z moci hriechu,
 • očisťuje od všetkých osobných hriechov
 • a umožňuje nám spolu s ním vstať z mŕtvych k životu, ktorý sa nekončí.

Pretože krst je ZMLUVOU S BOHOM, človek musí povedať svoje SLOBODNÉ „ÁNO“. V prípade krstu malých detí vyznávajú vieru ich rodičia ako zástupcovia (Porov. YOUCAT b. 194) .

Poznámka:

 1. Dieťa tento krok viery – Slobodným ÁNO uskutočňuje pri prvom prijatí Eucharistie, sviatosti zmierenia a završuje sviatosťou Birmovania, ktorú nazývame aj sviatosť kresťankej dospelosti – teda prijatia zodpovednosti za Vieru a jej napĺňanie v osobnom živote.
 2. Ak sa chcete dozvedieť viac o príprave k vyššie uvedeným sviatostiam, kliknite na uvedený odkaz v texte, ktorý je vyznačený modrou farbou.

Klasická forma krstu prebieh tak, že ten, kto prijíma krst, sa tri razy ponorí do krstnej vody. Väčšionou sa však otmu, kto prijíma krst, tri razy leje voda na hlavu, pričom ten, kto uďeľuje krst, hovorí: „M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. /1229-1245, 1278/

Voda symbolizuje očistenie a nový život. Túto skutočnosť vyjadroval už Jánov krst pokánia. Krst, ktorý sa udeľuje v „mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ vodou, je viac ako znakom obrátenia a pokánia. Je to nový život v Kristovi. A preto ešte nasleduje pomazanie olejom, oblečenie do bieleho rúcha a zapálenie krstnej sviece.

Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený. Jediným predpokladom krstu je VIERA, ktorá sa pri krste musí vyznať. /1246 – 1254/

Človek, ktorý chce prijať kresťanskú vieru, nemení iba svoj pohľad na svet. Vstupuje totiž na cestu učenia sa (Katechumenát), na ktorej sa pripravuje prijať Boží dar v krste. Osobným obrátením a krstom sa stáva novým človekom, živým údom Kristovho tela – Cirkvi. (YOUCAT b. 195 – 196)

Účinky sviatosti krstu

 1. Odpustenie všetkých hriechov (dedičného aj osobných)
 2. Pokrstený sa stáva dieťaťom Božím a chrámom Ducha Svätého
 3. Posväcujúca milosť
 4. Včlenenie do Cirkvi – Kristovho tela
 5. Nezmazateľný duchovný znak – pokrstený patrí Kristovi

Viac o príprave na krst nájdeš tu – klikni!