Liturgia Domácej cirkvi na Kvetnú nedeľu

Kvetná nedeľa 5.4. 2020

Príhovor don Bonettiho na tomto linku:https://www.youtube.com/watch?v=YCbVzIIQArg&feature=youtu.be

Drahí priatelia, som rád, že vám môžem poslať text liturgie domácej cirkvi na Kvetnú nedeľu.

Touto nedeľou sa začína Veľký týždeň.

Začiatkom budúceho týždňa pripravíme texty domácej liturgie na Zelený Štvrtok, Veľký Piatok, Bielu Sobotu a Nedeľu Zmŕtvychvstania, aby sme znovu prežili s Ježišom jeho cestu cez smrť k zmŕtvychvstaniu.

Nech ju skutočne prežívame doma tam, kde žijeme – neustálu Veľkú Noc – kde dávame život tak, aby sme darovali viac lásky, aby sme boli viac k dispozícii tak, aby sme boli schopní milovať až do krajnosti a čo najdokonalejšie.

Špeciálne nám pripomínam Veľkopiatkové „consumatum est“ (v lat. „je dokonané“). To znamená, že Veľká Noc prechádza cez úplné sebadarovanie Ježiša na kríži – dal nám všetko.

Prajem vám, aby vaša Veľká noc prešla cez to „daroval som všetko“.

Aj tieto situácie ťažkostí, napätia, rozličné problémy i krehkosti, ktoré môžeme zažívať doma, môžu byť príležitosťou, aby sme cez ne prešli v tom „dal – daroval som všetko“ v istote, že Ježiš je zmŕtvychvstalý a stále prítomný s vami.

Prajem vám požehnaný Veľký týždeň a Veľkú Noc.

Don Renzo Bonetti

 

Pre obdobie zákazu verejných bohoslužieb

Projekt „Mistero grande“

(„Toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“ Ef 5,32)

 

Liturgia domácej Cirkvi – na stiahnutie tu: Kvetná nedeľa