Mimoriadny oznam biskupského úradu v Banskej Bystrici marec 2020

Mimoriadny oznam biskupského úradu

(všetkým kňazom a farnostiam)

Odporúčania predsedu KBS – prevencia pred koronavírusom

 

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 aj na Slovensku Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.

Celý text odporúčania sa nachádza v prílohe týchto mimoriadnych oznamov. Prosíme, aby sme dané rady všetci dôsledne zachovávali.

KBS situáciu epidémie naďalej pozorne sleduje (v dňoch 9.-10. marca má aj plenárne zasadanie). Ak to bude nutné – a v záujme ochrany verejného zdravia –, KBS pristúpi k ďalším nevyhnutným krokom.

Sme však veriaci a vieme a chceme dôverovať v Božiu prozreteľnosť. Preto nechceme prepadnúť žiadnej panike a malomyseľnosti.