Nenechám si ukradnúť nebeské kráľovstvo!!!

Pasivita a môj život sa brodí zo dňa na deň. Neviem, čo je dôležité, neviem, čo mám robiť. Podľa rady môjho okolia je lepšie nerobiť nič, aby som sa nepomýlil. A tak postupne zaniká moje odhodlanie, moja nádej, moja viera v pravý život. A čo je to vôbec pravý život?

Často sa nám môže zdať, že žiť kresťanstvo znamená trpieť a umierať počas celého života. Bojíme sa niečo skúšať, lebo to nemusí byť Božia vôľa. Dnešné evanjelium (Mt 11,11-15) podáva aj tieto slová: „Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ Čo to má znamenať? Násilie a nebeské kráľovstvo predsa nepatria k sebe! A predsa.

Jedným z vysvetlení tohto textu je aj to, že mám byť aktívny, dravý, odvážny a silný. Ak nebudem pevne zameraný na svoj cieľ a nepôjdem tvrdo za svojím (čo má byť v súlade s Božou vôľou), môže sa stať, že ma Satan zvedie na zlú cestu.

Plug and pray:

Pane daj, aby som dokázal vnímať Tvoju vôľu a vedel za ňou ísť za každých okolností. Nech ma nič nezlomí, nič nepokorí, nič neodradí a nič nezastaví v nasledovaní Tvojej cesty pre môj život. Daj, nech ako Ján Krstiteľ, aj ja dokážem ísť neochvejne ďalej a držať nebeské kráľovstvo vo svojich rukách. No nedokážem to svojimi silami, preto ma prosím požehnaj a posilni, aby som mohol byť na Zemi užitočný.

V akcii:

Dnes v sebe zakorením odvahu a pevnú vôľu ísť za Ježišom, nech sa deje čokoľvek. Budem mu dôverovať a veriť, pretože aj On verí vo mňa a chce, aby som dokázal tu na Zemi, že si zaslúžim žiť v nebi.

Bonus:

Ako bonus si dnes môžete pozrieť motivačné video z filmu Gladiátor. Okrem nádhernej hudby sa do dnešného evanjelia hodí aj myšlienka z filmu – ísť si za tým, v čo veríme, nech sa deje čokoľvek. Pretože duša je viac ako telo a viera viac ako hmotné veci. Tak ako Gladiátor (Russell Crowe) bojoval, až kým nedosiahol svoj cieľ, aj my musíme bojovať za svoj cieľ a neupadať do pasivity. Zmocniť sa nebeského kráľovstva a nenechať si ho vytrhnúť Satanom. A to dokážeme iba s Ježišom, iba s láskou.

Video – Gladiátor – klikni!