Pre rodiny s deťmi: Praktické inšpirácie na slávenie Veľkého týždňa v rodine (+ darček na stiahnutie)

Vstupujeme do Veľkého týždňa. Premýšľame, ako sláviť tento týždeň bez eucharistického spoločenstva.
Ako priblížiť Tajomstvo Veľkej noci deťom doma, v rodine. Radi vám prinášame niekoľko praktických inšpirácií a nástrojov.

 

1. ROZJÍMAJTE O TAJOMSTVE RODINY AKO DOMÁCEJ CIRKVI

V prvom rade dávame do Vašej pozornosti tri dôležité texty, ktoré rozhodne stoja za prečítanie. Pomôžu vám uchopiť dar, ktorým je obdobie, ktoré v dôsledku opatrení spojených so zastavením šírenia koronavírusu prežívame. Ten dar spočíva v prehĺbení pochopenia rodiny ako domácej cirkvi. Niečo iné je o tomto tajomstve čítať, spoznávať ho rozumom a niečo iné je zakusovať ho. Práve nemožnosť zúčastňovať sa eucharistického spoločenstva nás v pozitívnom zmysle núti reálne a prakticky prežívať tajomstvo rodiny ako domácej cirkvi – Kristovej nevesty. Nechajte sa vtiahnuť do tohto tajomstva i týmito vybranými textami.

 

2. VYTVORTE SI MODLITEBNÝ KÚTIK (pokračonanie na: www.zastolom.sk)