Ako by sa možno prihovoril Gabriel Márii dnes?

 Mária, hej počuj, Mária – pieseň

He-é-j (he-é-j), ho-ó-u (ho-ó-u)…

„Mária, hej počuj, Mária!
Mária, hej počuj, Mária!
Ja som Gabriel a anjel som,
a Boh ma poslal, tak ti spievam song,
že v očiach Jeho si milosť našla,
počneš a porodíš Mesiáša.
Mária, budeš chlapca mať
a pod menom Ježiš ho budú znať.
Moci, jak nie všetci králi bude mať,
ľudia ho budú milovať.
Jednorodený Syn to Boží je,
tak povedz, či chceš – alebo nie.“

He-é-j (he-é-j) , ho-ó-u (ho-ó-u)…

„No moment, moment, Gabko milý,
nerozumiem pár veciam v tejto chvíli.
Vravíš mi, že matkou stať sa mám,
ale veď ja muža nepoznám!“

„Duch Svätý zostúpi na teba,
o to sa ti starať vôbec netreba.
A ja to zatiaľ s Jozefom vybavím, potom sa ešte zastavím.
Hm, máš rada rap – tak ako ja,
hneď by som ťa zobral so sebou do raja!“

„Rap – to je už iná téma!
Práve zo mňa celkom spadla tréma,
ja chcem byť celkom Pánova
a Jeho vôľu beriem doslova.
Pane mocný, čuj môj hlas – nech narodí sa Mesiáš.“

He-é-j (he-é-j), ho-ó-u (ho-ó-u)…

„Ešte jednu správu pre teba mám,
od Alžbety ti ju prinášam:
Alžbeta tiež bude chlapca mať,
mala by si jej ísť pomáhať.“

He-é-j (he-é-j), ho-ó-u (ho-ó-u)…

„Dobre, tak ja teda idem…“

pam pá ram pa pam : )