Nebuďme jak „sedláci v meste“

Boh, anjel Gabriel, v šiestom mesiaci, mesto Nazaret, zasnúbená panna, rod Dávida, Jozef, Mária.

„Chaire/Raduj sa (Zdravas)… Neboj sa…“

Syn, meno Ježiš, jeho kráľovstvu nebude konca.

Duch Svätý, dieťa Boží Syn…

Služobnica Pána.

Kto, čo, kedy, kde, ako, prečo. Hotová novinárska správa. Evanjelista Lukáš sa nezdá 🙂

Toto je také napeckované čítanie: je tu Boh Trojica, je tu zasnúbená dvojica, je tu naplnenie prísľubov, je tu vyhliadka do skvelej budúcnosti, je tu dokonca pozornosť na príbuzných, zvlášť na dar dieťaťa starším manželom a je tu aj vedomý a dobrovoľný súhlas „áno“.

Priatelia, táto stať (Lk 1, 26-38), je hotová baňa na radosť. A ešte viac… Keď sa modlíme Zdravas, my to znovu „rozprávame“. Aj tie mená nám vychádzajú z pamäte, z mysle, z úst. Mária, a najmä Ježiš. Obidve mená také bežné vtedy v Izraeli (preto Ježiša označovali ako toho „z Nazareta“, aby vedeli, ktorý Ježiš).

Príde mi, že sme ako „sedláci v meste“, keď len tak „mumleme“ Zdravasy. Tieto slová – cez naše ústa – znovu a znovu zaznievajú do tohto sveta. Ponajprv nám samým, potom ľuďom, ktorí sú v tej chvíli okolo nás… ale aj stvoreniu. Svet potrebuje znovu a znovu počúvať tieto slová.

Plug and pray:

Mária, ty šťastne zamilovaná, ty užasnutá z anjelovho posolstva, ty sama náš pozývaš často – aj cez dona Bosca – modliť sa ruženec. Aby tieto radostné slová zaznievali nám samým i tomuto svetu. Preto sa Zlý tak bojí tejto modlitby, lebo cez ňu znova a znova zaznieva evanjelium radosti, Božia vernosť, Boží dar… Mária, pomôž mi dnes tvoje i Ježišovo meno vyslovovať s radosťou.

V akcii:

Zdravas, Mária… Zdravas, Mária… Zdravas, Mária… don Bosco odporúčal tri pred spaním. Ty môžeš dnes aj viac, aj cez deň, aj teraz…

Bonus:

Malá inšpirácia 🙂