Kategória Kresťanský život

Biblické stretnutie (on-line)

Moji milovaní farníci, či ste mladší, či strední, či starší na Biblické stretnutia, ktoré sme odštartovali online práve pred Nedeľou Božieho slova a chceme v tom pokračovať. Stretnutia bývajú online – KAŽDÝ UTOROK O 18:00 – ak sa nič nezmení…

Ako môžeme pomôcť dušiam v očistci?

Získaj pre ne odpustky – odpustenie trestov za hriechy a to nasledovným spôsobom: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých – 2. 11. (možné už od 1.11. – 12:00) Nábožná návšteva kostola, kaplnky Modlitba Pána Vyznanie viery Zvyčajné podmienky: 1. Svätá spoveď…

vkontexte.sk: Slávia katolíci Halloween?

Pred sviatkami Všetkých svätých – niektorí už to dnes ani nevedia celkom dobre vysloviť a sem-tam už počuť aj „šesťsvätých“ – je často starosťou katolíkov – rodičov, kňazov, učiteľov, katechétov, detí – čo s tým nešťastným Halloweenom a všetkými „párty“,…

Pomoc chudobným rodinám…

…alebo Detský čin pomoci 2015 Ako sa môže zapojiť naša farnosť? Poslaním balíčkov pomoci pre konkrétne rodiny: 1. matka so 7 deťmi – topánky/botasky pre dievčatá veľ. 22, 27, pre chlapcov 30, 33, 35, 36 a plienky pre 2 mesačné…

Logo a motto Roku milosrdenstva

Logo a motto sú syntézou jubilejného roka. Slová motta „Milosrdní ako Otec“ (fragmentu z Evanjelia podľa Lukáša 6, 36) sú pozvaním nasledovať príklad milosrdného Otca, ktorýnás žiada nesúdiť ani neodsudzovať, ale odpúšťať a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6, 37…

„Bude to svätý rok milosrdenstva“

Svätý Otec František oznámil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva Vatikán 13. marca (RV) Pápež František dnes oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“,…

Dnes posiela teba

V dnešnom evanjeliu Ježiš odpovedá na otázku učeníkov, či pred zmŕtvychvstaním človeka má alebo nemá prísť Eliáš. Ježiš im odpovedá: „Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli.“ Ježiš tak vlastne za Eliáša vyhlasuje Jána Krstiteľa, ktorý poslanie proroka…

Kráčaj

Ježiš nám dnes krásne ukazuje ako vieme byť neposlušní. Toľkokrát nám dáva na povšimnutie, aké veľké zázraky nám vpisuje do života a my stále nič. Niektorí naši neveriaci kamaráti nám toto dávajú ešte viac pociťovať, tak ako keď ľudia nechceli prijať…