Ako môžeme pomôcť dušiam v očistci?

Získaj pre ne odpustky – odpustenie trestov za hriechy a to nasledovným spôsobom:

 1. V deň spomienky na všetkých verných zosnulých – 2. 11. (možné už od 1.11. – 12:00)
  • Nábožná návšteva kostola, kaplnky
  • Modlitba Pána
  • Vyznanie viery
  • Zvyčajné podmienky: 1. Svätá spoveď – krátko predtým alebo potom,
   2. Sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň, 3. Modlitba na úmysel Svätého Otca
  • Vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému (ľahkému).
   Ak táto dispozícia chýba alebo ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, možno získať iba čiastočné odpustky.
  • Možnosť platí od 1. 11. od 12.00 hod do 24.00 hod – 2. 11.
 1. Od 1. 11. Do 8. 11. – raz denne
  • Nábožná návšteva cintorína
  • Aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
  • Zvyčajné podmienky: 1. Svätá spoveď – krátko predtým alebo potom,
   2. Sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň, 3. Modlitba na úmysel Svätého Otca
  • Vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému (ľahkému).
   Ak táto dispozícia chýba alebo ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, možno získať iba čiastočné odpustky.