Logo a motto Roku milosrdenstva

Logo a motto sú syntézou jubilejného roka. Slová motta „Milosrdní ako Otec“ (fragmentu z Evanjelia podľa Lukáša 6, 36) sú pozvaním nasledovať príklad milosrdného Otca, ktorýnás žiada nesúdiť ani neodsudzovať, ale odpúšťať a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6, 37 – 38).

Logo je dielom p. Marka Ivana Rupnika SJ a prezentuje sa ako malá teologická suma na tému milosrdelogo_orig_sknstva.

Syn, ktorý nesie na chrbte strateného človeka, pripomína obraz veľmi cenný ranej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá dovršuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia. Obraz je navrhnutý tak, aby ukázal Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka až do hĺbky človeka a robí tak s láskou, ktorá premieňa život.

Je tu ešte jeden detail, ktorý nám nesmie uniknúť: Dobrý pastier s extrémnym milosrdenstvom berie na svoje plecia človečenstvo, ale jeho oči sa prenikajú s očami človeka. Kristus vidí okom Adama a Adam okom Krista. Každý človek objavuje v Kristovi nového Adama, vlastné človečenstvo a budúcnosť, ktoráju čaká, kontemplujúc v jeho pohľade Otcovu lásku.

Celá scéna je umiestnená vo forme „manderle“ = mandle. Táto forma je tiež veľmi dôležitá pre staroveké a stredoveké ikonografie, pretože odkazuje na prítomnosť dvoch prirodzeností: božskej a ľudskej v Kristovi. Tri koncentrické oválne tvary postupne zosvetlených farieb dovonka naznačujú pohyb Krista, ktorý nesie človeka von z noci hriechu a smrti. Na druhej strane, hĺbka najtmavšej farby tiež naznačuje nepochopiteľnosť Otcovej lásky, ktorý všetko odpúšťa.

P. Marko I. Rupnik SJ predstavuje logo aj vo videoukážke, takže zdatní v talianskom jazyku sa s ním môžu oboznámiť aj na tejto webovej adrese: https://www.youtube.com/watch?v=4wTSPkajFis

Pozn. z ikonografie: V manderle je znázorňovaný Kristus alebo Mária. Ide o akúsi svetelnú žiaru vytvárajúcu mandľovú formu. Má spojitosť so symbolikou mandle – tá predstavuje obraz vnútornej podstaty skrytej vo vonkajšej.

Preložené zo zdroja: www.im.va (prevzaté z www.dku.bbdieceza.sk)