„Bude to svätý rok milosrdenstva“

Svätý Otec František oznámil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Vatikán 13. marca (RV) Pápež František dnes oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“, keď povedal:

„Drahí bratia a sestry, často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). A toto zvlášť pre spovedníkov: veľa milosrdenstva! Tento Svätý rok sa začne na nastávajúcu slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie [pozn. 8. decembra 2015], a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva. Organizáciu tohto jubilea zverujem Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie, aby ho mohla animovať ako novú etapu cesty Cirkvi v jej poslaní zaniesť každému človeku evanjelium milosrdenstva.“

Otvorenie jubilea sa uskutoční v čase 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu (1965) a nadobúda preto osobitný význam podnecovania Cirkvi, aby pokračovala v práci začatej koncilom. Oficiálne a slávnostné ohlásenie Svätého roku sa uskutoční prečítaním a zverejnením príslušnej buly pri Svätej bráne v Nedeľu Božieho milosrdenstva, sviatok zavedený sv. Jánom Pavlom II., ktorý sa slávi v Druhú veľkonočnú nedeľu. (text buly v kliknutím na text). Symbolické je aj to, že na Svätý rok pripadne nedeľný liturgický cyklus „C“ s čítaniami z Evanjelia podľa Lukáša, ktorý je nazývaný „evanjelistom milosrdenstva“. Dobre známe sú podobenstvá o stratenej ovci, stratenej minci a milosrdnom otcovi z Lukášovej 15. kapitoly.

(Prevzaté z: TK KBS (tkkbs.sk)

Plné znenie homílie pápeža Františka pri kajúcej pobožnosti 24 hodín pre Pána (13.3.2015) homília na prečítanie

ROK MILOSRDENSTVA (viac informácií ohľadom uskutočnenia mimoriadneho jubilejného roku milosrdenstva)

Hymna Roku milosrdenstva

Logo a motto Roku milosrdenstva

Modlitba pápeža Františka k Roku milosrdenstva