Modlitba posvätného ruženca je posilou pre každú rodinu

Keď som si čítala rozhovor, o ktorý som poprosila rodinu Kondisovú zo Širokého, opäť som dostala chuť chytiť päťdesiat zrniečok, kľaknúť si k Mamičke a šepkať Zdravas. Nájsť si čas uprostred uponáhľaného sveta a pobudnúť s nebeskou Mamou. Kondisovci ma presvedčili, že žiadna modlitba nie je márna ani zbytočná. Veď jedinou cestou ku Kristovi je predsa Mária. Patrí jej celý október a rodiny jednoducho miluje. Rodina Kondisová nazýva ruženec meditačnou niťou. Zbavuje ich starostí, upokojuje ich duše a umožňuje im tiež pozdvihnúť pohľad k Bohu. A ako sa k modlitbe ruženca dostali? Samozrejme, prostredníctvom svojich vlastných rodín, v ktorých vyrastali. Štefan aj jeho manželka totiž pochádzajú z kresťanských rodín: „Praktizovala sa u nás modlitba posvätného ruženca. Priznám sa však, že som bol vo viere roztržitý, bol som rebel a modlitbu posvätného ruženca som začal brať vážne, až keď som mal tridsať rokov. Vtedy sa začalo moje obrátenie a návrat k samotnej viere, manželka bola poriadnejšia.“ Dodal však, že modlitbu ruženca praktizovali, aj keď spolu chodili: „Modlili sme sa vždy, keď sme boli spolu. Boli sme si vedomí, že jedine skrze Máriu vytrváme v predmanželskej čistote. Dnes veľa mladých ľudí, nevynímajúc kresťanov, nezachováva predmanželskú čistotu a veľmi veľa mladých „vstupuje do manželstva“, lebo sú donútení nechceným či neplánovaným tehotenstvom, čo má za následok veľkú rozvodovosť a samotné rozbitie manželstiev. V súčasnosti je manželstvo a rodina na Slovensku v kritickom stave!“ Aj preto si myslia, že modlitba ruženca v rodine je vzácnou perlou, ktorú treba pestovať nielen v októbri, mesiaci venovanom Panne Márii, ale pokiaľ je to možné, zúčastňovať sa na nej pravidelne aspoň raz týždenne s deťmi. „Nikdy neučte deti modliť sa! Ale modlite sa s nimi! Je veľmi dôležité, aby sa rodičia modlili spolu s deťmi,“ dodáva otec rodiny.   Mení ich životy… Aj vďaka ružencu si táto milá rodinka uvedomuje malé-veľké zázraky vo svojom živote. „Zázrak máme hneď pred sebou, nedať sa zviesť a vedieť sa navzájom podržať. Manžel manželku a naopak, vychovávať deti, ktoré sa spoločne snažíme viesť k Bohu… Nie je to v dnešnom svete zázrak?“ Rodina zároveň dodáva, že ruženec ovplyvňuje ich život v čase neistôt, choroby, útokov zlého ducha. „Modlitba vydáva svoje čaro. Niekedy nie hneď, ale zato zasiahne v pravý čas.“ Na otázku, či ich modlitba ruženca spája, odpovedali jednoznačne: „Modlitba je nápoj. Nepolej kvet, a časom zvädne a uschne. Keby modlitba nespájala, naša rodina by sa určite už dávno rozpadla.“   Inšpirovaní aj svätým Jánom Pavlom II… V modlitbe ruženca sa rodina Kondisová stotožňuje i so svätým Jánom Pavlom II. Aj Štefan citoval jeho slová: „Ruženec ma sprevádzal vo chvíľach radosti aj vo chvíľach skúšok. Jemu som zveril množstvo starostí, v ňom som našiel posilu. Aj po svojom zvolení na Petrov stolec som priznal: Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba.“ (Rosarium Virginis Mariae, čl. 2.) A prečo je modlitba ruženca v rodine dôležitá? „V rodine je dôležitá modlitba ako taká. Chcieť sa modliť spolu s inými členmi rodiny znamená vyznať ako rodina, že Boh má centrálne miesto v živote našej rodiny a že ho spoločne potrebujeme. Čo sa týka modlitby ruženca v rodine, treba myslieť na to, že ruženec je modlitba, na ktorú je potrebné aj dozrievať. Nie v každom veku alebo nie v každom období musia byť všetci členovia rodiny pripravení pochopiť jej dôležitosť, ale každý je pozvaný postupne objaviť hĺbku, krásu a dôležitosť tejto modlitby,“ vysvetľuje kňaz a riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy, Roman Seko. Ďalej pokračuje v tom, ako by povzbudil rodiny k spoločnej modlitbe ruženca: „Život viery je nasledovaním Ježiša, ktorý nám svojím životom aj slovom zanechal nádhernú školu lásky. Ak sa chceme naučiť pozerať na Ježiša a učiť sa od neho dobrote, odpúšťaniu, vernosti a ďalším dobrám, musíme sa na neho pozerať, počúvať ho, skúmať jeho život. Nik to nerobil lepšie a pozornejšie ako jeho Mama. V modlitbe ruženca to môžeme robiť aj my spolu s ňou. Ak k ružencu pristupujeme s týmto motívom, postupne zistíme, že uvažovanie nad tajomstvami Ježišovho života spolu s Máriou mení aj nás a celú našu rodinu na priestor väčšej lásky a pokoja.“   … Snímka: Kondesovci

Viac na: http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/oktober_2015/rodina-kondisova-modlitba-posvatneho-ruzenca-je-posilou-pre-kazdu-rodinu
© Copyright www.cestaplus.sk