Milión detí sa modlí ruženec v nedeľu 18. 10.

Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Nietoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”

Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šípdo Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

Aj tento rok sa môžu deti spojiť v modlitbe, kdekoľvek sa nachádzajú – 18. októbra o 9.00.

V posledných rokoch zapojení svedčia o sile detnskej modlitby, o radosti detí a hlbokom duchovnom zážitku, ktorý zanechala ich modlitba u dospelých spolupracovníkov v mnohých školách a skupinách na celom svete.

Zapojte sa aj vy so svojim stretkom a pripojte sa tak k celosvetovému spoločenstvu!

Viac informácií a materiálov nájdete tu. (prevzaté z http://erko.sk/milion-deti-sa-modli-ruzenec/)

V našej farnosti sa modlíme 18.10. o 9:00        Látky
Detvianska Huta (po modlitbe stretko na fare)

milión detí sa modlí