Modlime sa za synodu o rodine

Program 14. riadneho generálneho zasadania Biskupskej synody je naplánovaný na tri týždne od 4. do 25. októbra. Pripojme sa k modlitbách, ku ktorým nás vyzýva sám pápež František aj týmito slovami: Prosím vás, aby nechýbala vaša modlitba na tento úmysel. Všetci – pápež, kardináli, biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, laici – všetci sme povolaní modliť sa za Synodu. Toto je potrebné, a nie klebety! Pozývam k modlitbe aj tých, ktorí sa cítia byť vzdialení, alebo si už od modlitby odvykli. Táto modlitba za Synodu o rodine je pre dobro všetkých.“

„Ježiš, Mária a Jozef, 
vo vás kontemplujeme
žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame. 

Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva a
večeradlá modlitby,

opravdivé školy evanjelia
a malé domáce cirkvi. 

Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každému, kto bol zranený alebo pohoršený,
nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.

Svätá nazaretská rodina,
nech budúca biskupská synoda
dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí
posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne.

Ježiš, Mária a Jozef,
vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.