Kategória Duchovné inšpirácie

Prečo zvonia zvony?

Pretože sa máme modliť Anjel Pána. Ako vznikla modlitba Anjel Pána Kresťania boli od začiatku vyzývaní k ustavičnej modlitbe. „Bez prestania sa modlite,“ (1 Sol 5,17) počujeme z úst svätého apoštola Pavla. Kresťanská modlitebná prax vychádza zo židovskej tradície a kresťania sa po…

Začína 40 dňové Pôstne obdobie

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou…

Obetovanie Pána – „Hromnice“

Podkladom tohto sviatku je záznam evanjelistu sv. Lukáša(2,22-39), kde sa hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „…všetko mužského rodu, čo otvára lono matky,…

Sv. Terezka medzi nami

Dnes(12.1.2016) po deviatniku, ktorý sme sa modlili v našej farnosti Terezka došla do Detvy. Bol som na sv. omši a na nočnom bdení. Niesol som vás v srdci a myslel som na Vás všetkých veľmi intenzívne. Na moju rodinu, priateľov,…

Začal Jubilejný rok bl. Zdenky Schelingovej

Pri príležitostí 100-ho výročia(1916-2016) narodenia bl. Zdenky Cecílie Schelingovej dňa 28. decembra 2015 bol slávnostne otvorený Jubilejný rok bl. sestry Zdenky Schelingovej, ktorej relikvie sa nachádzajú aj v našom farskom kostole v Detvianskej Hute. Pre viac info klini na  Záznam sv. omše Rádia…