Prečo zvonia zvony?

Pretože sa máme modliť Anjel Pána.

Ako vznikla modlitba Anjel Pána

Kresťania boli od začiatku vyzývaní k ustavičnej modlitbe. „Bez prestania sa modlite,“ (1 Sol 5,17) počujeme z úst svätého apoštola Pavla. Kresťanská modlitebná prax vychádza zo židovskej tradície a kresťania sa po vzore židov modlili niekoľkokrát denne. Základom kresťanskej dennej modlitby sa stávali židovské hymnické modlitby, teda žalmy. Túto modlitbu potom preberá mníšska prax. A práve na pravidelnú modlitbu „Liturgia hodín“, ako sa nazýva modlitba breviára, nadväzuje modlitba Anjel Pána. Tak ako aj ruženec je modlitba Anjel Pána ľudová, kristologická, mariánska a biblická. K modlitbe ruženca sa používa ruženec, k modlitbe Anjel Pána zvonia posvätené zvony kostolov.

Počiatok tejto modlitby sa datuje do roku 1231, keď brat Sindigardi z Arezza, ovplyvnený kázaním sv. Františka z Assisi, uvádza modlitbu Zdravas Mária slovami: „Anjel Pána povedal Márii“. V roku 1274 sv. Bonaventura radí spolubratom pozdraviť každý večer Pannu Máriu tromi Zdravasmi. Koncom 13. storočia sa v montecasínskom opátstve začína zvoniť ráno a večer k modlitbe Zdravas Mária. Dôležitým dátumom je rok 1456, keď chcel turecký paša Mohamed II. zasadiť smrtiaci úder západným kresťanským krajinám. Odpoveďou na túto jeho snahu je okružný list o modlitbe pápeža Kalista III. Ten nariaďuje obedné zvonenie, pri ktorom sa všetci kresťania majú zjednotiť v modlitbe a zvolávať na ohrozené kresťanstvo Božiu ochranu tromi Zdravasmi a modlitbou Otče náš.  Konečnú podobu modlitbe Anjel Pána vtisol v roku 1571 pápež Pius V., ktorý ju vyzdvihol ako modlitbu pre celý deň, aby sprevádzala kresťanov ráno, na obed i večer. Šíriteľom tejto modlitby v zaalpskej oblasti sa stal sv. Peter Canisius.

Pápež Pavol VI. píše: „Táto modlitba nepotrebuje žiadnu reformu. Nestratila za dlhý čas nič zo svojej sily a zo svojho lesku, jej štruktúra je jednoduchá, je pevne zakotvená v písme. Historický pôvod modlitby pripomína potrebu modliť sa za mier a bezpečie, posväcuje priebeh dňa ako liturgická Denná modlitba Cirkvi.“

Význam modlitby Anjel Pána dnes

Najväčší rozkvet modlitby Anjel Pána bol v dobe, keď Európu ohrozovalo vonkajšie nebezpečie z Východu. Situácia kresťanov v dnešnej Európe je rovnako zložitá ako kedysi.

Ateizmus, materializmus, nekresťanské náboženstvá, new-age, ezoterizmus… spôsobujú, že kresťanské hodnoty stále viac strácajú svoj význam. Európska kultúra spochybňuje nedotknuteľnosť základných prirodzených hodnôt, ako je manželstvo, rodina, úcta k nenarodenému životu, nemožnosť vlastného rozhodovania o živote a o hodnotách morálky.

V kritickej situácii kresťanov v Európe by mala modlitba Anjel Pána získať opäť zvláštny význam. Vypovedá o tom najdôležitejšom posolstve kresťanskej viery, že sa Boží Syn stal človekom aby nás vykúpil.

Svätý Otec sa v Ríme na Svätopeterskom námestí slávnostne modlí Anjel Pána každú nedeľu s tisíckami veriacich, ktorí sa tam zhromažďujú. Ak sa túto modlitbu bude modliť tisícka ľudí ráno, na obed a večer, alebo aspoň raz denne, uvidíme zodpovedajúce plody.

Keď je nebezpečie veľké, Boh môže zasiahnuť i proti všetkému ľudskému chápaniu.

Milujte se! 10/2009