Kategória Miništranti

Miništrantská príprava na sv. spoveď

Najzákladnejšie hriechy, ktoré ako miništrant môžem vykonať: ŤAŽKÉ, ktoré ak spravím, zabraňujú mi pristúpiť k sv. prijímaniu a mal by som čím najskôr pristúpiť k sv. spovedi, aby som bol zasa čistý: ĽAHKÉ, ktoré musím oľutovať, ale nezabraňujú mi pristúpiť…

Čo znamená miništrovať?

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare, čo v preklade znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri pri slávení eucharistickej obety, pri vysluhovaní sviatosti a pri ostatných úkonoch a obradoch. Chlapcov ktorí vykonávajú túto službu…