Cestou z temnoty je viera

My nemáme čas, ale Boh ho má vždy. My niekedy nemôžeme, ale Boh môže vždy. My Bohu venujeme len kúsok nášho života, ale Boh za nás obetoval život svojho syna. Boh pre nás robí oveľa viac ako my pre neho. I napriek tomu sa o nás stále stará. My však jeho pomoc nevidíme a neustále sa pýtame: Prečo? On je s nami stále, ale my s ním len vtedy, ak práve nejdeme nakupovať alebo hrať futbal. Zostávame slepí voči Bohu. Snáď neveríme, že to môže učiniť? Že nás môže vyviesť zo slepoty? Cestou z temnoty je VIERA. Boh v nás verí, verme i my jemu!

Plug and pray:

Pane, Ty v nás stále veríš a každý deň nám dávaš šancu znovu sa na Teba pozrieť. Pane, prosím uzdrav tento svet zo slepoty a začni odo mňa.

V akcii:

Skús v dnešný deň vymeniť čas strávený pri svojich voľnočasových aktivitách za čas strávený s Bohom pri modlitbe alebo rozhovore s ním.

Bonus: Emanuel: http://www.youtube.com/watch?v=Vyp-gGUhEVo

2.12. – Mt 9, 27-31