Chaire 44/2011

Vedomí chýb…

„Dlho sme ti boli neverní, ale budeme spasení. Všetci sme boli nečistí, sťa špinavý šat je všetka naša spravodlivosť. Všetci sme jak zvädnuté lístie, naša neprávosť nás unáša ako vietor. Nik nevzýva tvoje meno, nik sa nevzchopí, aby sa k tebe privinul…“

Viď Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7

Po návrate z babylonského zajatia do vlasti nečakala na izraelský národ pohoda a okamžitý blahobyt na dosah ruky, ale znivočená krajina a spustošený chrám (viď Iz 64,9-10). Neznámy prorok (tzv. Tritoizaiáš, cca po 539), ktorého texty tvoria poslednú časť Izaiášovej knihy (Iz 56 – 66), reaguje práve na túto skúsenosť vyvoleného ľudu a povzbudzuje Izraelitov k dôvere v Božie prisľúbenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dôvery je však predovšetkým hlboká pokora, skutočné pokánie a úprimná náprava života, pretože – ako zdôrazňuje prorok – príčinou biedy a ťažkostí nie je Pánova zábudlivosť alebo bezmocnosť, ale práve hriechy ľudu (viď Iz 59,1-2). To ony sú „priehradou“, ktorá prekáža vzťahu medzi Bohom a človekom, a zabraňuje i tomu, aby Pán zahrnul svoj ľud požehnaním a blahom.

V súčasnej dobe a v našich zemepisných šírkach neriešime také existenčné otázky ako Izrael po návrate z Babylonu. A ak sa predsa len stane, že narazíme na závažnejší a rozsiahlejší súkromný či spoločenský problém (alebo snáď krízu?), dokážeme si objasniť jeho príčiny pomocou sociologických faktorov, ekonomických ukazovateľov, či psychologických zákonitostí. Možno rôzne faktory, ukazovatele, indikátory, zákonitosti a prognózy naozaj predstavujú kľúč k riešeniu toho, čo v našom živote práve nefunguje. Avšak prorok, ktorý sa hlási ku slovu na prvú adventnú nedeľu, už približne dvadsaťsedem storočí s veľkou naliehavosťou poukazuje stále na jednu a tú istú príčinu ľudských bied: „Hrešili sme, boli sme neverní a nečistí. Zblúdili sme z Pánových ciest. Nemali sme pred ním bázeň. Sťa špinavý šat je všetka naša spravodlivosť. Všetci sme jak zvädnuté lístie, naša neprávosť nás unáša ako vietor. Nik nevzýva Pánovo meno, nik sa nevzchopí, aby sa k nemu privinul…“ Naozaj môžeme sebaisto mávnuť rukou, že prorok nerozumie životu, a že jeho tvrdenia už neplatia?


Roráty 2011


V pondelok ráno o 6:00 hod. začíname vo farskom kostole adventné RORÁTY. Celý týždeň sa budeme stretať ráno pri sv. omši alebo večer pri modlitbe vešpier o 17:30. Téma tohtoročných rorát: „Z DENNÍKA (jedného) ANJELA STRÁŽNEHO.“ Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavé spoznávanie človeka, ktorý žil svätý život… Sv. omša bude iná ako v bežný deň. Každé dieťa dostane veľký plagát, ktorý treba doma zavesiť na viditeľné miesto. Na rorátnych sv. omšiach bude možné získať pekný obrázok, ktorý budeme lepiť na svoj plagát. Daj si predsavzatie: celý advent budem chodiť ráno na sv. omšu. RODIČIA, ak to bude možné aj Vám, príďte s deťmi.

Chaire v .pdf formáte:

Chaire_11_44