Farnosť v čase obmedzení od 1.1.2021

Zákaz vychádzania v období 01.01.-24.01.2021

Na základe uznesenia vlády z 31.12.2020, ktoré sprísňuje obmedzenie slobody pobytu a pohybu v čase pandémie ochorenia COVID-19* a aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, je od 01.01.2020 vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre tento čas mimoriadne potrebná.
  • Svätá omša. Svätú omšu slávime v našom kostole každý deň, no súkromne, bez účasti ostatných veriacich. Hoci bez vás, budeme ju sláviť za vás a za vaše úmysly.
  • Katolícky pohreb. Pohrebné obrady vysluhujeme v zmysle aktuálnych obmedzení, bez svätej omše, bez spevu, skrátene, s rúškami a dodržiavajúc povinné rozostupy. Počet prítomných na obrade je stanovený na maximálne 6 osôb vrátane kňaza.
  • Sviatosť krstu. Krst vysluhujeme v plánovaných termínoch v nedeľu dopoludnia, čas závisí od individuálneho dohovoru s rodičmi. Každé dieťa pokrstíme pri samostatnom slávení. Počet prítomných na obrade je stanovený na maximálne 6 osôb, to znamená krstenec, rodičia, krstní rodičia a kňaz.
  • Sviatosť manželstva. Pri uzatváraní sobáša asistujeme v zmysle aktuálnych obmedzení, teda bez svätej omše, s rúškami a dodržiavajúc povinné rozostupy. Maximálny počet účastníkov obradu je 6 osôb (ženích, nevesta, dvaja svedkovia, kňaz a jeden hosť alebo fotograf).
  • Sviatosť zmierenia a pomazanie chorých. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
  • Kostol. „Chrámy nie je nariadené zamknúť, nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia, to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.“ Kostol bude otvorený ako zvyčajne, pripomíname však platný zákaz vychádzania a zákaz zhromažďovania sa viac než 6 osôb. Nevstupujte prosím do kostola, ak vám bola nariadená karanténa, ste chorý alebo máte niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Vstup do kostola je možný len so správne nasadeným rúškom alebo respirátorom.
  • Farská kancelária. Radi by sme sa stretli s vami osobne, no ani návšteva fary nepatrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania. V prípade potreby (krstné listy, nahlasovanie pohrebov, krstov či sobášov, poradenstvo, osobné rozhovory a podobne) nás kontaktujte telefonicky alebo emailom, určite nájdeme nejaký spôsob, ako vám vyjsť v ústrety.
  • Príprava na krst,  prvé sväté prijímanie a sobáš. Prípravné kurzy v tomto období prebiehajú výlučne prostredníctvom videohovorov. Krstné náuky len individuálne v termínoch podľa dohody s rodičmi, podobne aj príprava snúbencov. Podľa možností využívame pre túto službu platformy meet.google.com, facebook, skype alebo zoom.
  • Úmysly svätých omší. Slávenie svätej omše na váš úmysel si môžeme dohodnúť telefonicky alebo emailom. Neposielajte prosím štipendiá („peniaze na omšu“) na farský účet.
  • Podpora farnosti. Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK77 0900 0000 0000 7162 8655 ) a kostolných pokladničiek.
__________________
* Ochorenie COVID-19 patrí medzi respiračné nákazy a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Pre epidemický proces sú charakteristické tri základné podmienky, ktorých existencia je nevyhnutná pre uskutočnenie procesu a to prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy a prítomnosť vnímavej osoby. Prijímaním účinných protiepidemických opatrení možno proces šírenia nákazy eliminovať až zastaviť. Medzi kľúčové opatrenia v boji proti šíreniu ochorení COVID-19 v populácii patrí okrem dodržiavania respiračnej hygieny, dištančných opatrení, prekrytia horných dýchacích, obmedzenie zhromažďovania osôb a obmedzenie poskytovania vybraných služieb. Cieľom opatrení je zabrániť explozívnemu šíreniu ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 €.