Pondelok 30. 11. 2020: Zázrak nad zázrakmi

Pondelok 30. 11. 2020: Zázrak nad zázrakmi

Prvý adventný týždeň

Pondelok  30. november 2020

Zázrak nad zázrakmi

Čoraz bližšie k Bohu

KŇAZ:

Včera sme začali nový liturgický rok. Začíname od začiatku. To, čo je staré, je za nami. Dostávame nový čas, ďalšiu šancu. Prečo? Zmeniť sa, vylepšiť v sebe to, s čím nie sme spokojní, čo sa nám na nás nepáči, na čo nás môžu niekedy upozorniť dospelí, mama, otec, babička, možno pani učiteľka v škole, alebo dokonca kamarát alebo kamarátka. Predovšetkým však máme šancu zlepšiť to, čo sa Bohu na nás nepáči. Myslím si, že nielen môžeme, ale chceme sa zmeniť, chceme byť stále lepší a lepší, chceme byť stále bližšie k Bohu.

 

Otázka pre deti:

Ako sa volá čas, ktorým sa začína nový liturgický rok? (Advent).

KŇAZ:

Všetkých vás srdečne pozdravujem v tomto krásnom adventnom čase. Teším sa z Vašej prítomnosti, prítomnosti Vašich rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorí budú s nami putovať po adventnej ceste.

Slovo „advent“ pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. Je to čas očakávania.

Otázka pre deti:

Na koho čakáme v advente? Na čo sa pripravujeme? (Čakáme na Ježišov príchod, čakáme na Vianoce).

KŇAZ:

Včerajšia nedeľa je prvou zo štyroch adventných nedieľ, ktoré predchádzajú očakávaným Vianociam.

Pravdepodobne ste už počuli o tom, že keď sa začína nový kalendárny rok, ľudia si často dávajú najrôznejšie predsavzatia. A myslím si, že by sme si mali dať dobré predsavzatie na začiatku nového liturgického roka, na začiatku adventu. Koniec koncov, čakáme na nášho Spasiteľa. A na privítanie niekoho tak dôležitého sa musíme výnimočne pripraviť.

(Tu je priestor, kde môžete hovoriť s deťmi o tom, čo môžu urobiť na začiatku adventu, aby sa mohli dobre pripraviť na Vianoce, na Narodenie Pána Ježiša.)

Adventné očakávanie Narodenie Pána Ježiša je sprevádzané viacerými znakmi. Jedným z nich je svätá omša, na ktorej sme práve prítomní.

Otázka pre deti:

Ako sa volajú tieto výnimočné adventné omše? (Roráty).

 

KŇAZ:

Roráty sú sväté omše na počesť Panny Márie. V Poľsku majú veľmi dlhú tradíciu, ktorá siaha až do 13. storočia, čo je už veľmi dávno. Počas adventu prichádzali do kostola na ranné omše zástupcovia siedmich spoločenských skupín, tak je to zaznamenané v kronikách. Katedrálu navštívil napríklad kráľ, biskup, zástupcovia senátorov, šľachta, vojaci, obchodníci a roľníci, vlastníci pozemkov a fariem. Všetci pristúpili k oltáru a zapálili sviečky na sedemramennom svietniku. Každý z nich nahlas vyslovil slová: „Som pripravený na Boží súd.“

Prečo také gestá a také slová?

Pretože advent, ako sme si povedali, je očakávaním. Tak ako Izraeliti kedysi čakali na prisľúbeného Mesiáša, teraz my čakáme na Narodenie Pána Ježiša. Ale advent nám pripomína aj čakanie na druhý Ježišov príchod. Pán Ježiš to prisľúbil. Príde druhý raz na tento svet. Aj toto nám pripomína advent.

Celý náš život je čakaním na Ježiša, každým dňom a každým rokom sme bližšie a bližšie k stretnutiu s Bohom. Preto naši predkovia, pamätajúc na to, hovorili nahlas slová: „Som pripravený na Boží súd.“

Rorátne sväté omše sa tradične konajú za svitania, to znamená skoro ráno pred východom slnka. Dnes už však na nich nestretneme ani kráľa, ani šľachtica.

Pri oltári sa zapaľuje zvláštna veľká sviečka, najčastejšie biela s modrou mašľou, ktorá sa nazýva Rorátka, ktorá je symbolom Božej Matky čakajúcej na narodenie Spasiteľa.

Na začiatku kráčame pri zhasnutom svetle k oltáru v slávnostnom sprievode s lampášmi, niektorí so sviečkami. Toto svetlo je symbolom Ježiša, ktorý po príchode na svet rozptýlil temnotu hriechu. Svetlo lampáša je tiež takým znamením: „Tu som, Pane Ježišu, príď, čakám na teba, pripravujem sa na stretnutie s Tebou“.

Mnoho z vás dnes prišlo do kostola s takýmto lampášom – z čoho sa veľmi teším a za čo vám veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že vás bude každý deň viac a viac. Každý deň v slávnostnom sprievode pri zhasnutom svetle budeme kráčať spolu smerom k oltáru.

Ešte jedna vec na zapamätanie. Rorátne sväté omše sa konajú v pracovných dňoch, od pondelka do soboty. Kňaz je oblečený do bieleho ornátu. Inak je to počas adventných nedieľ. Včera počas nedeľnej omše, ako ste si určite všimli, mal kňaz fialový ornát – táto farba je symbolom pokánia a očakávania. Prečo má dnes kňaz počas rorátnej svätej omše bielomodrý ornát? Dobrá otázka! Pretože, ako som už spomenul, Roráty sú takzvanou votívnou svätou omšou na počesť Presvätej Bohorodičky, preto má ornát bielomodrú farbu.

Pozrite, koľko znakov a symbolov má advent. Stačí zoširoka otvoriť svoje oči a srdce, aby ste to všetko videli a prežili tento krásny čas najlepším možným spôsobom.

 

Otázka pre deti:

V čom nám pomáhajú Roráty?

(V príprave na Narodenie Pána Ježiša).

 

KŇAZ:

Viac ako tri týždne sem budeme prichádzať a pripravovať svoje srdce spoločne na Vianoce, na prijatie Pána Ježiša.

Dnes sme urobili prvý krok.

Prezrite si ešte výzdobu, ktorá sa objavila aj v našom kostole na začiatku adventu. Toto je naša rorátna výzdoba. Je veľmi adventná, tak trochu tajomná. Veľmi pripomína obdobie, na ktoré čakáme.

(Deti môžu byť vyzvané, aby opísali, čo vidia.)

 

Otázka pre deti:

Aké slová sú napísané na rorátnej výzdobe? (Zázrak nad zázrakmi).

 

KŇAZ:

Tieto slová sa mi spájajú s určitou piesňou, pozorne počúvajme a spievajme:

Pieseň:  Zázrak na oltári. (tu je pieseň v mp3)

Pieseň: Je to zárak (tu je pieseň NAŠA rorátna)

1. Koľko záhad má a koľko tajov skrýva
chlieb, čo prijímať smiem, a ty v ňom, Bože, bývaš.
Vždy sa pýtam sám, či to pochopíme,
že krv svojich rán odkryl si vo víne.

R: Je to zázrak, viem, si Boh a máš právo
vložiť seba v chlieb, na ktorý má nárok každý z nás ho smie.

2. Netúžiš sa skrývať, bývať iba v chrámoch,
v srdci všetkých nás chceš mať bohostánok.
Neviem, či mám síl, byť vždy hodný chvíle,
keď sa dávaš nám, v chlebe a vo víne.
3. Daj mi, prosím, moc vždy ťa v sebe chrániť.
Láskou z tvojich žíl svoj život prepáliť.

 

Poliaci majú aj inú zaujímavú pieseň:

Eucharistická pieseň „Cuda nad cuda” /preklad Zázraky nad zázrakmi/

 

Poľský originál:

1.Cuda nad cuda, pod postacią chleba,

Tu prawdziwego,

Tu prawdziwego

Mamy Boga z nieba.

 

2. Tego myśl ludzka nigdy nie obejmie,

Lecz serca z wiarą,

Ledz serca z wiarą

Pojmują zupełnie.

 

Slovenský preklad:

1. Zázraky zázrakov, vo forme chleba,

tu skutočného,

tu skutočného

máme Boha z neba.

 

2. To ľudská myseľ nikdy nepochopí,

ale srdce s vierou,

ale srdce s vierou

pochopí úplne.

 

KŇAZ:

Táto pieseň, ktorú si Poliaci spievajú, je veľmi stará a známa eucharistická pieseň, obsahuje takmer všetko, o čom si počas tohtoročných rorátnych stretnutí povieme.

Je to najväčší zázrak, ktorý sa deje každý deň v každom kostole na svete.  Povieme si o tom, čo je pre kresťanov najdôležitejšie. O tom, čo sa deje počas každej svätej omše.

 

Aj my na Slovensku máme eucharistické piesne. Jedna z tých krásnych je v JKS, číslo piesne 270.

1. Klaniam sa ti vrúcne, – Bože večitý, – pod spôsobom chleba – z lásky ukrytý! – [:Srdce moje tebe – sa len oddáva, – že si Pánom jeho – vďačne uznáva.:]

2. Zrak môj i chuť chceli, – by ma oklamať, – ale sluch ma učí – pevnú vieru mať. – [:Verím, čo Syn Boží – ustanovil nám, – ten klamať nemôže, – kto je Pravda sám.:]

3. Na kríži sa skrylo – samo božstvo len, – tu i človečenstvo – skryté zbožňujem. – [:V oboje ja verím, – Bože vznešený, – a prosím, čo prosil – lotor skrúšený.:]

4. Ó, pamiatka smrti – Krista Ježiša, – chlieb náš živý, sladkosť – sveta najvyššia, – [:daj, nech duch môj vždy len – tebou sa živí, – po sladkosti tvojej – vždy je dychtivý.:]

5. Ó, Baránku Boží, – Kriste, Pane môj, – v neskonalej láske – dnes sa so mnou spoj. – [:Tvojej krvi stačí – kvapka jediná, – aby z všehomíra zmyla sa vina.:]

6. Ako Tomáš rany – ja tu nevidím, – predsa ťa vyznávam, – že si Boží Syn. – [:Rozmnož vo mne vieru – i nádej k tebe, – láskou srdce tiahni – do neba k sebe.:]

 

Otázka pre deti:

Kde sa odohráva Zázrak nad zázrakmi? (Počas každej svätej omše).

 

KŇAZ:

To je zatiaľ všetko. Zajtra začneme zázrakom.

Každý z vás dnes dostane plagát, takmer rovnaký ako je náš baner v kostole. S tým, že na vašom plagáte je miesto na lepenie obrázkov. Zaveste si ho doma na dobré a viditeľné miesto. Od zajtra budete plagát plniť obrázkami.

Odporúčam vám, aby ste sa naučili rorátnu pieseň „Zázrak na oltári“  a pozorne sa na chvíľu zamysleli nad jej slovami.

 

Otázky:

1. Čo znamená slovo „advent“?

2. Ako sa volajú ranné sväté omše počas adventu?

3. V ktoré dni sa slúžia počas adventu rorátne sväté omše?

 

Úlohy:

1. Pripravte si doma miesto, ktoré vám bude pripomínať Advent, a zaveste tam plagát.

2. Nauč sa pieseň Zázrak na oltári, ktorá je našej webovej stránke: www.rudinska.fara.sk,

ale naša hymna je tu: Je to zázrak.

3. Na webovej stránke „www.rudinská.fara.sk” počúvaj rorátnu pieseň a zaspievaj si ju.

 

Obrázok:

Rorátny plagát