Pane, nie som hodný…

Zažil si už pocit, že nie si hodný? …daru, pochvaly, odmeny,… Skús si spomenúť. Zvláštny pocit, že? Dostať niečo len tak. Nezaslúžene. Len preto, že si a nie preto, čo si urobil.

Taký je Boh. Miluje nás preto, že sme. Nie preto, že si to zaslúžime. Miluje nás preto, že On je dobrý a nie preto, že my sme dobrí.

To je Boh. Daruje, chváli, odmeňuje. Za nič. Pochvalu dostáva aj stotník, lebo u nikoho v Izraeli sa nenašla taká silná viera, akú mal on. „Pane, nie som hoden…“ hovorí.

Nie som hoden, aby si mi toľko daroval. Zdravie, rodinu, priateľov, pokoj, vzdelanie, humor… Tvoje odpustenie…

Nie sme hodní ani pochopenia tajomstva Narodenia.

Nezaslúžene dostávame dar Boha v človeku.

Nezaslúžene dostávame dar vlastného života v Bohu.

No On si, naopak, zaslúži našu vďaku.

Plug and pray:

Pane, ďakujem Ti za Tvoju pozornosť a lásku, ktorou ma obklopuješ. Za dary, ktoré mi bez akéhokoľvek pričinenia dávaš a pomôž mi uvedomovať si, akú veľkú cenu pre Teba mám.

Akcia:

Napíš si na papier zoznam aspoň 10 dobrých vecí, ktoré si v živote nezaslúžene dostal a poďakuj za ne :).

Bonus:

Pri písaní si môžeš pozrieť Planet Earth: http://www.youtube.com/watch?v=52RE2WXN4xA&feature=related