Pomôž farnosti, pomôžeš aj sebe!

Priatelia, keď idete v týchto dňoch do obchodu, na poštu alebo krátku zdravotnú prechádzku, prekvapí Vás, že stretávate iba ľudí s rúškami na tvári? Určite nie. Ak si naladíte spravodajskú reláciu na niektorom televíznom kanáli alebo rozhlasovej stanici, považujete za nečakané, že temer všetok vysielací čas venujú redaktori koronavírusu? Stavím sa, že tiež nie. A takisto sa asi necítite zaskočení, ak si v poštovej schránke aj napriek epidemiologickej situácii pravidelne nájdete účet od dodávateľa elektrickej energie. Preto som si istý, že ani naša nasledujúca prosba Vás neprekvapí, aj keď ju možno neočakávate.

Niektorí z nás si možno už zvykli, že naše chrámy sú v tomto čase pre spoločné bohoslužby zatvorené. A niektorí stále nie. A samozrejme – všetci sa tešíme na čas, kedy sa všetko vráti do normálnych koľají a my sa opäť osobne stretneme s našim pánom farárom v našom historickom kostole. Dovtedy však musíme všetci prečkať vo svojich domovoch. V rovnakej situácii je aj správca našej farnosti pán farár. A aj on musí, tak ako my, platiť účty za energie a ostatné náklady spojené s kostolom, budovou fary. My však dnes do chrámu neprichádzame a na všetko toto teda ani neprispievame tak ako za normálnych okolností. Účty však svoje krytie potrebujú, preto sa obraciame na Vás všetkých, aby ste aj v tomto špecifickom čase pamätali na potreby našej farnosti a prispeli na jej chod svojim príspevkom, ktorý môžete aj pravidelne poukazovať na

farský účet č. SK77 0900 0000 0000 7162 8655

Ako variabilný symbol použite dvojčíslie 55.

 

Pán Boh odplať každému darcovi.