Príťažlivosť miestnej Cirkvi

Čo je podstatou života miestnej cirkvi? Prečo chodí do cirkvi v našich mestách a dedinách také malé percento obyvateľov? Odpoveď je, zdá sa, jednoduchá: miestna cirkev sa javí pre vysoké percento miestnych obyvateľov nepríťažlivo.

Prečo je to ale tak, že najkrajšie a najvznešenejšie veci sú nepríťažlivé. Niekto by možno povedal, že ľuďom nezáleží na Bohu. A ja súhlasím, ale doplnil by som: ľuďom nezáleží na Bohu, ale nezáleží im na takom obraze Boha, ako im ho my ponúkame, keď vidia naše životy. Boh je však neskutočne príťažlivý a je radosť s ním žiť. Vedia však o tejto skutočnosti nekostolníci v tvojom okolí? Akého Boha im ukazuje tvoja miestna cirkev? Čo chápu neveriaci z nášho života o Bohu? Ako im ho predstavujeme?

Skúsme sa najskôr zamyslieť, ako to väčšinou v miestnej cirkvi funguje počas celého týždňa.

  • omša raz za deň (v nedeľu 2-3 omše )
  • v určitých obdobiach v roku pred omšou príslušné pobožnosti
  • raz až dvakrát do mesiaca chodí miestny kňaz ku chorým
  • niekde býva vystavená Eucharistia počas celého dňa
  • raz za dva týždne príprava na birmovku (ak práve prebieha)
  • mladí ľudia majú spevokol
  • raz do týždňa sa upratuje
  • vysluhovanie sviatostí a pochovávanie

Ako sa môže nekostolník dostať do kontaktu s miestnou cirkvou na základe vyššie uvedených činností? Možno tak ešte pri príprave na birmovku a pri pochovávaní. Vyššie popísané činnosti, sa dajú nazvať prevažne činnosťami cirkvi do svojho vnútra. Budujú vo viere chodiacich do kostola. Cirkev však potrebuje svoju činnosť prejavovať aj navonok. Niekto povie: veď bývajú pobožnosti, ktoré sa dejú na verejnosti, napr. sv. omša na námestí, alebo krížová cesta cez obec, alebo mesto. Ja by som však tieto činnosti nazval tiež činnosťami dovnútra cirkvi, konanými na verejnosti. Máme nejakú štatistiku, že verejná prezentácia náboženstva pritiahla niekoho k Bohu? Vieme niekto o takýchto ľuďoch? Možno sa mýlim, ale myslím, že ich veľa nedokážeme pomenovať.

Činnosť cirkvi navonok by mala byť činnosťou, ktorá priťahuje neveriacich. Keď prví kresťania prežívali radosť z evanjelia, verejne o ňom hovorili, žili ako bratské spoločenstvo a Pán každý deň rozširoval ich počet. Zdá sa mi, že v našich časoch na Slovensku tu niečo nehrá. Pán nerozširuje každý deň miestnu cirkev. Cirkev sa rozširuje o pár krstov dospelých za rok, ak vôbec a tiež samozrejme krstmi detí. Čo by povedali tvoji neveriaci susedia na tvoju miestnu cirkev? Čo o nej vedia? Áno, aj neveriaci sú často povrchní vo svojich rýchlych súdoch o cirkvi, ale nie je úlohou veriacich miestnej cirkvi predstaviť im cirkev ako príťažlivé spoločenstvo plné Boha a lásky?

Myslím, že pre miestne cirkvi na Slovensku je dôležité sa zamerať na aktivity smerom von. Ľudia na ne lepšie reagujú. Sú pre nich naozajstným svedectvom. Jednou z činností navonok je napr. charita. Bez ohľadu na to, či je niekto veriaci alebo nie, miestna cirkev by sa mala postarať o chudobných. Miestna cirkev by mala robiť aktivity, ktoré pritiahnu neveriacich bližšie k Bohu. Môže to byť napríklad miestna kaviareň, alebo centrum voľného času, prípadne bezplatná právna poradňa, alebo osobné poradenstvo, prípadne psychologické poradenstvo. Teda nezištná pomoc každému v obci. Miestna cirkev by mala žiť v pokoji s oficiálnymi predstaviteľmi obce. Miestna cirkev by mala využiť hody (slávnosť svätého, ktorému je zasvätený miestny kostol) na program, ktorý osloví neveriacich. Napr. zábavný program pre deti, pohostenie pre dospelých. Možno tiež urobiť duchovný program v miestnom kostole alebo pred ním so svedectvami o živote s Bohom. Ľudia v cirkvi by mali prekypovať láskou k druhým. Cirkev by touto láskou mala byť známa. Komunita veriacich by mala pomáhať aktívne miestnym obyvateľom. Prečo neiniciovať výstavbu ihriska pre mladých, alebo nefajčiarsku a bezalkoholickú kaviareň? Prípadne ihrisko pre malé deti? Prečo neiniciovať pomoc akéhokoľvek druhu pre tých, čo potrebujú pomoc v domácnosti alebo okolo domu?

Som presvedčený, že toto pritiahne ľudí do miestnej cirkvi a k Bohu. Kto by chcel oponovať, tomu poviem iba jedno, pozrime sa spolu na ovocie. Za ovocie pokladám rast v láske k Bohu a k blížnym a zväčšovanie počtu veriacich. Deje sa to u teba doma?
Richard Štefák 27.10.2011, prebraté z: http://www.martindom.sk/?p=424