Som svedčil!

Rozhovor dvoch chlapcov:

„Som silnejší ako ty!“

„Hej? Dokáž mi to!“

A už sa bijú…

Človek je taká zaujímavá bytosť, že stále potrebuje nejaké dôkazy toho, o čom sa rozpráva alebo o čom počúva. Sú o tom celé vedy – fyzika, geografia, chémia… Nestačí mu povedať, že keď pustí jablko, spadne na zem. Musí si to vyskúšať a zistiť, prečo to tak je. Alebo keď Galileo Galilei povedal, že zem sa točí – nik mu neveril. Tiež potrebovali dôkaz.

V dnešnom evanjeliu môžeme čítať časť Ježišovej reči, kde hovorí o svojom svedectve. Že nielen slová sú dôležité, ale hlavne SKUTKY! Lebo práve skutky svedčia o tom, kto sme a pre koho žijeme. Ježiš pozná naše zmýšľanie a vie, že človek skôr uverí skutkom ako nejakým rečičkám. Preto prišiel, aby nám dal príklad, ako máme žiť a ako máme svedčiť.

Plug and pray:

Pane, ďakujem Ti, že mi každý deň vkladáš do srdca túžby, ktoré mi potom postupne plníš. Pomáhaj mi špeciálne dnes, aby som sa nebál konať a hlavne žiť tak, ako si to praješ Ty. Aby som bol živým svedkom Tvojej Lásky, ktorú si mi vložil do srdca.

V akcii:

Dnes sa budem snažiť byť dobrým svedkom – aktívnym žiakom v škole, poslušným synom/dcérou doma, obetavým kamarátom či ochotným susedom.

O svojom úspechu SVEDKA nám môžeš potom napísať do komentára pod zamyslenie. Možno tak inšpiruješ aj ďalších k svedectvu 🙂

Bonus:

Mladí z celého sveta toto leto svedčili na stretnutí mládeže so Svätým Otcomv Madride a toto bola ich hymna

16.12. Jn 5,33-36