Modlitba za dobrého manžela (manželku)

Svätý Jozef, ďakujem ti za to,
že som sa ešte nevydala (neoženil).
Svätý Jozef, ty v Bohu vieš, kto má byť
mojím (mojou) manželom (manželkou),
pomôž mi ho (ju) stretnúť. Svätý Jozef daj,
aby to bol dobrý(á) manžel(ka), ktorý (á)
ma bude milovať a vážiť si ma tak, ako si si ty
vážil Pannu Máriu.

Svätý Jozef daj, aby sa rozpadol môj vzťah, ak sa Bohu nepáči.
Svätý Jozef, sľubujem ti, že si zachovám predmanželskú
čistotu. Svätý Jozef, sľubujem ti, že budem iným
ľuďom hovoriť, že takého (takú) dobrého (dobrú)
manžela (manželku) mám od teba.

Amen.