Šťastie forever!

Náš dobrý Boh má pre nás ďalšiu dobrú správu! Presne to máme my, ľudia, radi. On nás pozná a dobre to vie. Vie, že túžime po šťastí. Vo svojom Slove nám na to odpovedá: „A každé telo uvidí Božiu spásu.“ Myslí na nás. Chce nám dožičiť trocha neba už aj tu na zemi, chce nám dožičiť „Vianoce“. Ako? Kedy? Bude to vtedy, keď jasnejšie uvidíme našu cestu životom, ktorá bude s Jeho vedením priamejšia, s menším množstvom pádov. Bude to cesta hladšia. Nebo bude na dosah, keď mudovolíme vyplniť naše doliny znechutení dôverou, že On má na všetko riešenie. A keď ho necháme, aby nás z nášho vyvyšovania sa a sebaistoty, že máme svoj život pevne v rukách, vyliečil svojou láskou a odpustením. Ak nebudeme na Boha čakať, ak mu nebudeme pripravovať cestu, nedáme Mu šancu ukázať nám, čo sú skutočné Vianoce. Stojí nám to za to?

Plug and pray:

Pane, pomôž mi dnes nájsť si ticho na počúvanie toho, čo mi hovoríš. Na to, aby som v pokore uvidel a prijal pravdu o sebe. Uvidel svoje doliny, kopce a krivoľaké cesty. Ďakujem Ti, že si tu pre mňa, aby si moju cestu vyrovnal, aby si ma chystal na Tvoju spásu.

V akcii:

Zájdem dnes na nejaké špeci miesto, na moju púšť. Na miesto, ktoré je pre mňa výnimočné, kde viem, že môžem v tichu stretnúť Boha. Či už to bude moja izba, kostol, príroda alebo…A tam Ho budem počúvať.

Bonus:

Pripravte cestu Pánovi