Stotníkova zodpovednosť

Pri čítaní dnešného evanjelia ma oslovila práve postava stotníka – chlapa, človeka, pravdepodobne rímskeho vojaka s dobrým vojenským pracovným postom, ktorý volá za Ježišom a prosí ho, aby uzdravil jeho sluhu.

Oslovujúci je práve ten moment, kde u stotníka vidno, že je si vedomý svojej zodpovednosti za svojho ochrnutého sluhu a záleží mu na tom, aby bol uzdravený.

A práve v tejto zodpovednosti za druhého sa prejavuje láska. Aké veľké množstvo ľudí si v našich dejinách uvedomuje tú obrovskú zodpovednosť, ktorá je vlastne premenenou  láskou. Títo ľudia sú často tak zasiahnutí, že v tom momente je im poodhalené ich celoživotné poslanie a túžia a dokážu vykročiť za Ním.

Plug and pray:

Pane, zapáľ vo mne to, čo zhasína. Zapáľ vo mne zodpovednosť. Prosím Ťa, pomôž mi nebáť sa nechať vecí plynúť, nebáť sa vymaniť spod tlaku mať všetko vo vlastných rukách. Chcem Ti naplno dôverovať!

 V akcii:

Pochváľ dnes niekoho. Tak ľudsky, jednoducho, bez pochlebovania, úprimne, odvážne a s takou tichou radosťou.

 Bonus:

Bring Jesus to the streets, to the squares, like first apostoles. Also in NYC.