Čo je to eRko?

Ide o detskú organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou registrovanú na Ministerstve vnútra SR pod hlavičkou Občianskeho združenia od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi  v malých skupinkách, ktoré nazývajú jednoducho a výstižne „stretká“. Motto združenia znie „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“

O program a náplň činností sa im starajú vyškolení dobrovoľníci. Združenie eRko zastrešuje viac ako 8000 členov a momentálne patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne pracujú s deťmi a mladými ľuďmi. Medzi ich hlavné hodnoty patrí živá viera, radostná túžba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Štyri spoločenstvá eRka fungujú i v našej farnosti. V novom školskom roku budú bývať nasledovne: deti – 1. stupeň: piatok o 16:30, dievčatá – 2. stupeň: piatok o 16:30, chlapci – 2. stupeň: sobota o 16:00, deti v Látkach: piatok o 17:30.

Ročnou témou pre tento školský rok je S LÁSKOU ZMEŇME ASPOŇ KÚSOK ZEME. Veríme, že deti môžu meniť aspoň kúsok zeme. Meniť s láskou znamená na prvom mieste otvorenosť – vnímavosť na to, čo prežívajú naši priatelia a blížni. Cez ovorené okná nášho srdca sa v nás prebúdza súcit podobne ako v príbehu o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,33). To nás motivuje k skutkom milosrdenstva. Aj tento rok si oblečme čnosti: Milosrdenstvo, miernosť, zodpovednosť. Okrem toho nás čaká: Detský čin pomoci, Nebeská pártky, Sviečka za nenarodené deti, Dobrá novina, Deň počatého dieťaťa, Misijná púť, Vypni telku, zapni seba, Letný tábor.

V eRku u nás pracujú títo dobrovoľníci: Katka Koristeková, Martin Kret, Lenka Koristeková, Michal Koristek, Erik Kučera, Ivan Tanevský, Michal Kret, Natálka Nociarová, Anička Nociarová, Terezka Blažeková, Paťa Kurčíková, Monika Žilková, Janka Hazuchová, Niklka Hazuchová, Katka Segečová,  Vladko Kučera a p. farár Peter.