Dôverujem?

Dnešné evanjelium (Lk 1,5-25), nám opisuje modlitbu manželov – Zachariáša a Anny, ktorí dlhú dobu nemohli mať deti. Nakoniec sa im narodil syn. A nie hocijaký – volal sa Ján a bol predurčený na veľké veci.

Zachariáš, ktorý bol jedným z kňazov, veľmi zaváhal keď sa mu zjavil anjel Gabriel. Nedôveroval jeho posolstvu. Bolo to preňho nemožné mu uveriť. Aj my sme niekedy takí. Často sa o niečo modlíme. A keď nám to Boh potom splní, nemôžeme, alebo nechceme tomu uveriť.

Boh Zachariášovu nedôveru v Jeho Slovo „potrestal“ mlčaním. Našťastie – my nie sme takto potrestaní. Ale aj napriek tomu by sme mu mali viacej dôverovať a za splnenie našich modlitieb mu byť vďačný. A nebrať to za samozrejmosť.

Plug ang Pray:

Vďaka Ti, Pane, za každý moment v živote, ktorý môžem spolu s Tebou prežívať. Vďaka, že ma vždy vypočuješ, aj keď ja ostávam voči Tebe nedôverčivý. Pomáhaj mi, prosím, aby som Ti dokázal viac dôverovať. Aby som na ceste k Tebe nezaspal, ale aby som počúval Tvojich „anjelov.“

V akcií:

Nakoľko dôverujem Bohu? Skúsim dnes počas dňa viac rozmýšľať nad Jeho všemocnosťou a pokúsim sa ho priblížiť druhým.

Bonus:

Aj keď ho nevidím, tak viem, že je tu 🙂