Moc Najvyššieho Ťa zatieni

Niekedy je nám ťažké niekomu UVERIŤ. Hlavne ak ide o veci, ktoré sú pre nás viac-menej nereálne a neuskutočniteľné. Napríklad – dostať jednotku z polročnej písomky, keď som sa na ňu doteraz absolútne nič neučil. Alebo z ničoho nič vyhrať v súťaži najnovší mercedes.

Podobne je to aj vo vzťahu k Bohu. Často zabúdame na to, že práve On je ten, ktorý PLNÍ naše želania. Že práve On je ten VŠEMOCNÝ a DOKONALÝ Boh, pre ktorého NIČ nie je nemožné. Dokázal to aj v dnešnom evanjeliu

(Lk 1,26-38), keď Panna Mária počala z Ducha Svätého: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.“

Nech už Mária rozmýšľala akokoľvek, Gabrielovo posolstvo muselo byť pre ňu viac ako len nereálne. No napriek tomu mu uverila a bola ochotná urobiť to, čo Boh od nej žiadal.

Plug and pray:

Pane, ja viem že si všemocný. Viem, že pre Teba je všetko možné. Že Ty nepoznáš žiadnu únavu či prekážky. Nauč ma bezhranične Ti dôverovať a každý deň Ti úprimne hovoriť podobne ako Panna Mária: „ Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

V akcii:

Pokúsim sa dnes v každej dôležitejšej situácii obrátiť sa na Boha a poviem mu: „Pane, dôverujem Ti. Viem, že sa postaráš a zariadiš, aby to dopadlo tak, ako má!“ (Aby si nezabudol na toto predsavzatie, nakresli si na ruku nejakú malú značku)

Bonus:

Na dokreslenie atmosféry – že ako by stretnutie s anjelom Gabrielom mohlo vyzerať dnes si pusti

túto pesničku 🙂