Jeden deň s pápežom

Benedikt XVI. tento týždeň oslávil nielen 85. narodeniny, ale vo štvrtok si pripomína aj siedme výročie zvolenia na pápežský stolec. Napriek vysokému veku je stále veľmi aktívny. Aj vďaka efektívnemu využívaniu času. Ako vyzerá pápežov pracovný deň? 
Súkromie súčasnej hlavy katolíckej cirkvi nie je zďaleka natoľko medializované ako to bolo v prípade jeho predchodcu Jána Pavla II. Napriek tomu je známych dosť informácií, ktoré vatikanistovi Aldovi Maria Vallimu umožnili vytvoriť plastický obraz dňa Benedikta XVI.

Rodinné rána
Ešte ako kardinál bol Benedikt XVI. ranné vtáča – vstáva okolo piatej. „Ranné hodiny považuje za najprospešnejšie a nechce si ich nechať ukradnúť,“ píše vatikanista talianskej verejnoprávnej televízie RAI v nedávno vydanej knihe Malý vatikánsky svet s podtitulom Každodenný život v pápežovom meste.

Prvým verejným úkonom Benedikta XVI. je ranná omša, ktorú slúži v privátnej kaplnke o siedmej hodine. Koncelebrujú s ním jeho dvaja osobní sekretári – 55-ročný Nemec Georg Gänswein a 53-ročný Malťan Alfred Xuereb. Prítomní sú aj členovia tzv. pápežskej rodiny – štyri zasvätené laičky z hnutia Spoločenstvo a oslobodenie, ktoré sa starajú o pápežovu domácnosť, ďalšia zasvätená laička Birgit Wansing z nemeckého inštitútu Schönstatt, ktorá zastáva pozíciu „hlavnej domácej“ a majordómus Paolo Gabriele, 46-ročný otec troch detí. Omša je slúžená v taliančine a len zriedkakedy – na rozdiel od Jána Pavla II. – sú na nej prítomní hostia.

Používa aj mobil
Po raňajkách sa pápež presúva do svojej pracovne, kde sa zdržiava od ôsmej do jedenástej hodiny. Na písacom stole sa nachádza kríž a dva telefóny. Benedikt XVI. navyše používa aj mobil, ktorého číslo je, pochopiteľne, utajené. Prácu začína prehľadom tlače, ktorý zabezpečuje jeden z úradov vatikánskeho Štátneho sekretariátu. Keďže pápež okrem rodnej nemčiny výborne ovláda aj taliančinu, angličtinu, francúzštinu a španielčinu, články v týchto jazykoch číta v pôvodine. Osobní sekretári majú na starosti aj selekciu pošty, takže pápež sa dostáva len k tým najdôležitejším a najurgentnejším dokumentom.

httpv://www.youtube.com/watch?v=qFoVkqmvImg&feature=player_embedded

Po prehľade tlače a vybavení korešpondencie nasledujú stretnutia s kardinálmi a biskupmi z Rímskej kúrie alebo z diecéz, na ktoré o jedenástej hodine nadväzujú stretnutia s predstaviteľmi politického a spoločenského života. Z tretieho poschodia sa pápež výťahom presunie na druhé, kde v knižnici alebo inej reprezentatívnej miestnosti prijíma hlavy štátov, predsedov vlád, veľvyslancov pri Svätej stolici či predstaviteľov rôznych asociácií a združení. Organizáciu tejto časti dňa má na starosti Prefektúra pápežského domu, ktorú momentálne vedie americký arcibiskup James Michael Harvey. Každú stredu namiesto privátnych audiencií pápež udeľuje generálnu audienciu veriacim z celého sveta na Námestí sv. Petra alebo v Aule Pavla VI.

Podľa vatikanistu Valliho sa v organizácii dňa odráža nielen pápežova nemecká precíznosť, ale aj vedomie, že ako šiesty najstarší pápež v histórii si musí deň zadeľovať rozumne, aby zvládal svoje povinnosti.

Namiesto vína džús
Keďže Benedikt XVI. obľubuje stredomorskú kuchyňu, obed s osobnými sekretármi je typicky taliansky. Netypický je len nápojový lístok – namiesto vína majordómus Gabriele servíruje pomarančový džús. K dezertu si však občas dopraje kvapku ľahkého šumivého vína. Pred siestou, ktorá trvá približne hodinu, sa pápež rád chvíľu prechádza po terase Apoštolského paláca v tieni citrónovníkov a pomarančovníkov s nádherným výhľadom na Rím.

Najneskôr o pol štvrtej je však nemecký pápež späť v pracovni – popoludnie venuje príprave dokumentov, príhovorov a homílií. Ako je známe, všetky dôležité texty si píše sám, pričom nepoužíva počítač, ani písací stroj. Po dvoch hodinách k nemu opäť prichádzajú sekretári s čerstvou poštou a dokumentmi vyžadujúcimi jeho podpis. Potom nasledujú stretnutia s najbližšími spolupracovníkmi – štátnym sekretárom, prefektmi kongregácií a predsedami pápežských rád a ďalšími členmi Rímskej kúrie.

Večer pri správach
Podvečer Benedikt XVI. opäť vymieňa uzavreté miestnosti za čerstvý vzduch vatikánskych záhrad, kde sa pri prechádzke modlí ruženec. Večera o pol ôsmej je veľmi striedma a rýchla. Nasleduje sledovanie televíznych novín, krátka zastávka v pracovni a modlitba kompletória v kaplnke.

Do postele pápež nejde nikdy pred jedenástou. Presvedčiť sa o tom môže každý, kto sa neskoro večer túla po Námestí sv. Petra a pohľadom zablúdi na rozsvietené okná vrchného poschodia Apoštolského paláca.

Imrich Gazda

Foto: wikipedia.org

Článok je prebratý z: http://www.svetkrestanstva.sk/2012/04/jeden-den-s-papezom.html