Modlitba pred vstupom na internet

Všemohúci a večný Bože, Ty si nás stvoril na svoj obraz a kážeš nám hľadať predovšetkým to, čo je dobré, pravdivé a krásne, zvlášť v Božskej osobe Tvojho Jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista; pomôž nám, prosíme Ťa, na príhovor sv. Izidora, biskupa a Učiteľa Cirkvi, aby sme počas nášho putovania po internete viedli naše ruky a oči iba na to, čo sa Ti páči a obohatili láskou a trpezlivosťou všetkých, ktorých stretneme.
Skrze Krista, nášho Pána.

Svätý Izidor, oroduj za nás!