Poďte ku mne, drahé deti!

Liturgický kalendár nám každoročne 12. decembra prináša spomienku na Pannu Máriu Guadalupskú, ktorá sa v decembri v roku 1513 zjavila Indiánovi Juanovi Diegovi v Mexiku na vrchu Tepeyac. Panna Mária sa mu ukázala ako žena z jeho rasy, ktorá čaká dieťa. Na znak toho mala okolo bedier opásaný čierny pás, ktoré indiánske ženy nosili vždy, keď boli v požehnanom stave. Svojou vonkajšou podobou tak vyjadrila, že je Matkou všetkých ľudí na svete. Zároveň túto istotu potvrdila aj slovami, ktorými sa Juanovi Diegovi prihovorila v jeho rodnom jazyku: „Môj milý Juanito, nech ťa nič neznepokojuje, nič nezarmucuje, som s tebou ja, tvoja Matka.“

Plug and pray:

Ježišu, Učiteľ môj, ďakujem Ti za Tvoju Matku Máriu. Ďakujem Ti, že sa zaujíma o naše životy a že nás v našich námahách a starostiach vždy utešuje a opakuje nám: „Poďte ku mne, drahé deti. Ja vás chcem posilniť. Som vašou Matkou, môžete si pri mne odpočinúť…“

 V akcii:

Dnes, keď sa budem modliť modlitbu Zdravas´ Mária, môžem prosiť Pannu Máriu aj o to, aby mi v srdci horela sviečka ozajstnej láskavosti, aby som tak ako Ona vedel nájsť spoločnú reč s ľuďmi, ktorých mi dnes dá Pán stretnúť.

Bonus:

Mexiko je síce ďaleko, ale také Medjugorje je „na dosah ruky“.  Možno aj Teba raz Mária pozve prísť na toto miesto…

Evanjelium na dnešný deň: Mt 11,28-30

Kvetka B.