Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ?

Ľuďom stredného a staršieho pokolenia je až ťažké si predstaviť, že najmladší účastníci tohtoročných rorát si nemôžu pamätať pohreb bl. Jána Pavla II. a nie to ešte zvolenie Karola Wojtylu na Petrov stolec. Dnešné šesťročné deti neboli ešte na svete. Táto okolnosť je jedným z dôvodov, prečo sú roráty venované osobe Jána Pavla II.. Druhým dôvodom je tohtoročná beatifikácia Jána Pavla II. a prvá liturgická spomienka na blahoslaveného pápeža.

Pre starších ľudí preto budú roráty príležitosťou prežiť ešte raz dojímavé udalosti z minulosti a mladším dovolia spoznať život a svätosť Karola Wojtylu. Rovnako pre jedných ako aj pre druhých by mali byť vyrozprávané udalosti neobyčajne zaujímavé. Tým viac, že niektoré z nich sú málo známe alebo úplne neznáme. Ak vezmeme do úvahy množstvo kníh venovaných životu Jána Pavla II. je to neuveriteľné. Zisťujeme, že život pápeža skrýva tajomstvá, ktoré je dobré poznávať.

V Rorátoch je život Karola Wojtylu vyrozprávaný jeho Anjelom Strážcom. Má v nich pridelenú dôležitú úlohu. Do roly Udalosti vyrozprávané v rorátnych materiáloch sú z knihy „Denník pápežovho anjela“ Pawla Zuchniewicza, ktorej súčasťou je aj CD. (len v poľskom origináli).

Autori prajú všetkým účastníkom, ktorí budú chodiť na Roráty: kňazom, deťom a dospelým pomoc z neba na príhovor bl. Jána Pavla II. a ochranu anjelov strážcov.

Katowice, 18. októbra 2011