Karolova každodenná modlitba k Duchu Svätému

Duchu Svätý, prosím Ťa

o dar Múdrosti,
aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,

o dar Rozumu,
aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,

o dar Poznania,
aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,

o dar Rady,
aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,

o dar Sily,
aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,

o dar Nábožnosti,
aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,

o dar Bázne voči Bohu,
aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža.

Amen.