Reforma ružencových bratstiev v našej farnosti

V októbri minulého roku (2011) sme sa v našej farnosti podujali na reformu ružencových bratstiev. Na stránke Dominikánskeho mariánkeho centra: http://dmc.sk/spravy/2011/10.html#detvianskahuta je zaznamenané nasledovné: Sobota 29. 10. patrila ruženčiarom z Detvianskej Huty (dekanát Detva, Banskobystrická diecéza). Stretnutie otvoril dialóg medzi horliteľmi ruží a promótorom pre ruženec, ktorý sa niesol v znamení nachádzania spôsobov ako vytvoriť živé spoločenstvo. Program pokračoval prednáškou pre všetkých, kde sa mohli dozvedieť aj to, ako v dnešnej dobe vytvoriť živé RB. Slávením svätej omše sa duchovná obnova ukončila.