Desať hlavných dôvodov pre návrat do Katolíckej cirkvi

Nemôžeš sa znovu vrátiť domov je názov svojho času známeho románu od Thomasa Wolfe. V tomto vrcholne melancholickom románe autor vyjadril presvedčenie, že návrat domov predstavuje hranicu veľkého sklamania.
Nie je tomu tak v prípade návratu do Katolíckej cirkvi. Nezáleží na tom, ako dlho bol človek preč, vždy sa môže vrátiť domov. Možno treba zasa zaťaž chodiť na omšu. Zapojiť sa do života farnosti. Je možné vieru prežívať omnoho hlbšie, než kedykoľvek doteraz.
Ten vnútorný impulz srdca vrátiť sa je dôkazom toho, že sa môžeme vrátiť. Ostatní ľudia nás môžu odrádzať, ale duchovná túžba, ktorá sa v nás intenzívne ozýva je volaním Boha, ktorý sa snaží priviesť nás naspäť k sebe. Boh sa ale nikdy nevnucuje. Boh len pozýva. Ak sa rozhodneme pre návrat do Katolíckej cirkvi, je to naše rozhodnutie, ktoré je len a len na nás.
Pre návrat do Cirkvi existuje toľko dôvodov, koľko je ľudí, ktorí Cirkev opustili. Zatiaľ čo je Boh v centre u každého osobného rozhodnutia pre návrat, okolnosti a podmienky návratu sa rôznia. Tu je desať dôvodov, ktoré ovplyvnili rozhodnutie iných k praktizovaniu katolíckej viery.

10. Túžba po zmysle života. V dnešnom štýle života plného hektickosti si mnohí zrazu uvedomia, že sa z ich života vytratil pocit zmysluplnosti a že ich život nemá cieľ. Zrodí sa akútna otázka: “O čom je vlastne môj život? Prečo vlastne robím to, čo robím?” V našej kultúre panuje zmätok ohľadom morálky a pravdy. Katolícka cirkev poskytuje akoby nejaký svetelný maják našej existencii a vedie nás k večnému životu.

9. Spomienky z detstva. Niektorí ľudia tvrdia, že spomienky z detstva v spojitosti s Bohom sa objavujú až v neskoršom období života. Začínajú sa pýtať sami seba: “Je vôbec opäť veriť niekdajším jednoduchým spôsobom? Môžem vôbec skutočne veriť, že Boh na mňa dáva neustále pozor?” Oddeľovanie Cirkvi od verejného života odvádza ľudskú spoločnosť od duchovnej stránky. Katolícka cirkev poskytuje oboje – ako náboženskú, tak aj mystickú skúsenosť, ktorá sýti naše srdce, myseľ, telo a v neposlednom rade i ducha.

8 Životné omyly. Niektorých ľudí začal zaťažovať nahromadený hriech. Pokúšajú sa zbaviť viny tým, že rania sami seba alebo svojich blížnych. Kladú si otázky: “Odpustí mi Boh vôbec niekedy? Existuje vôbec nádej na nový začiatok s čistým štítom?” Boha môžete poprosiť o odpustenie kedykoľvek. Ak si ale chcete byť istí Božím odpustením a milosťou, Katolícka cirkev ponúka rozhrešenie v sviatosti zmierenia.

7 Potreba odpustiť druhým. Niekedy sa stáva, že ľudia zadržiavajú v sebe hnev a odpor voči tým, ktorí ich hlboko ranili. Možno to bol rodinný člen, alebo blízky priateľ. Možno to bol niekto z ich cirkevného spoločenstva.

Dnešná moderná kultúra niekedy povzbudzuje ľudí k hnevu a pomste. Nenávisť a horkosť sú ale duchovnou rakovinou, ktorá rozožiera ľudské srdce. Katolícka cirkev poskytuje príležitosť vyhľadať Božiu pomoc pri odpúšťaní druhým. Dokonca aj vtedy, ak nás druhá osoba nepožiada o odpustenie alebo nie je odpustenia hodná. Schopnosť odpúšťať je dar, ktorý vo väčšej miere otvára ľudské srdce Božej láske a pokoju.

6 Túžba po uzdravení. Niektorí ľudia prechovávajú hlboké duševné zranenia. Zápasia s hnevom voči Bohu kvôli zlým veciam, ktoré sa im prihodili, ako je smrteľná choroba, vysiľujúce zranenie, rozpadnuté partnerstvo, mentálne alebo emocionálne problémy, násilie páchané na nevinnej osobe, nevysvetliteľná nehoda, prírodná katastrofa, smrť milovanej osoby alebo nejaké iné hlboké sklamanie. Katolícka cirkev nemôže zmeniť tieto situácie alebo vysvetliť, prečo sa udiali. Na druhej strane v cirkevnom spoločenstve nachádzame ľudí, ktorí nám vychádzajú v ústrety duchovnou liečbou a pomáhajú nám ísť ďalej v našom živote.
5 Katolícka cirkev je plná pravdy a milosti. Mnoho ľudí, opúšťa Katolícku cirkev, pretože ich ohromilo iné kresťanské spoločenstvo. Niektorí ľudia sa ale vracajú, keď si uvedomia, že katolicizmus v sebe zahŕňa úplnú pravdu a milosrdenstvo. Katolícka cirkev nebol vytvorená reformátorom alebo historickým hnutím. Existujú tisíce kresťanských cirkví (alebo aj siekt), no jedine Katolícka cirkev bola sprevádzaná a ochraňovaná z generácie na generáciu Duchom Svätým viac ako 2000 rokov.

4 Vytváranie pevných základov viery pre deti. Niektorí ľudia sa vracajú do Katolíckej cirkvi, pretože si uvedomujú, že vyrastanie detí v kultúrnom prostredí, ktoré podporuje myšlienku ”rob si, čo chceš”, môže smerovať k pohrome. Deti potrebujú zažiť aj duchovný rozmer života. Potrebujú usporiadaný systém dôvery a upevnenia si morálneho základu, ktorý siaha za ľudskú logiku a uvažovanie. Ľudia sa vracajú späť, pretože chcú tak vytvoriť pevný podklad, na základe ktorého ich deti môžu budovať svoje vlastné životy.

3 Túžba byť súčasťou spoločenstva veriacich. Veľa ľudí vyhľadáva pocit spolupatričnosti. Spoločenstvo však poskytuje viac než len priateľských ľudí, strhujúce príhovory cez kázeň a zaujímavé aktivity. Spoločenstvo kresťanov katolíkov predstavuje skupinu ľudí, ktorí sa zhromažďujú okolo osoby Ježiša Krista, aby zvelebovali Boha a žili vo svetle Ducha Svätého. Katolíci spoločne prichádzajú na omšu, k sviatostiam, aby sa pomodlili, oslávili radosti, smútili za mŕtvymi, aby slúžili ostatným a poskytovali im oporu alebo aby získavali silu pre každodenný život. Katolícka farnosť všetko toto ponúka, a to dokonca oveľa viac, predovšetkým ľudom, ktorí sa stretávajú, aby spoločne smerovali k zjednoteniu s Bohom.

2 Túžba pomáhať druhým. V rámci svetského prostredia existuje nespočetné množstvo príležitostí pre dobrovoľníctvo. To čo chýba, je práve duchovný rozmer, ktorý nám poskytuje práve Katolícka cirkevl. Je to viac, než len činnosť, z ktorej máme “dobrý pocit”. Je to časť najvyššieho prikázania (Mark, 12:28): milovať Boha a milovať svojho blížneho ako seba samého. Katolícki dobrovoľníci, ktorí oslovujú druhých, sa stali nástrojmi Božej lásky. Katolícka cirkev ponúka príležitosti dotknúť sa ľudských životov, či už doma alebo vo svete.

1 Túžba po Eucharistii. Veľmi veľa ľudí sa vracia späť do Cirkvi, pretože pociťujú intenzívnu túžbu po Eucharistii. Niekedy k tomu dôjde pri svadobnom obrade, pohrebe, krste, prvom Svätom prijímaní alebo pri sviatosti birmovania. Inokedy k tomu dôjde, keď je človek sám alebo čelí rôznym životným prekážkam. Ľudia to popisujú ako hlbokú túžbu po duchovnom pokrme, ktorý prichádza, keď prijímajú telo a krv, ducha a božskú podstatu Ježiša Krista. Tento hlad alebo túžba po Eucharistii spúšťa poznávanie prítomnosti Ježiša Krista aj v iných sviatostiach, ktoré ľudí priťahujú, aby hlbšie spoznávali vlastnú vieru. Je to bez pochýb jeden z hlavných dôvodov, prečo sa ľudia znovu vracajú do Cirkvi.

Väčšina ľudí zisťuje, že návrat do Cirkvi nie je len udalosť, ale aj proces, ktorý v sebe zahŕňa niečo z bolesti a smiechu, uvažovanie, modlitby a múdrosť…”Trvalo asi tri roky, kým som pocítil túžbu navrátiť sa k mojej účasti na farskom živote,” poznamenáva jeden človek.
A čo vlastne návratom získajú? Katolícka cirkev ponúka spojenie sa s Ježišom Kristom prostredníctvom Písma Svätého, modlitieb, prostredníctvom spoločenstva, Eucharistie a iných sviatostí. Poskytuje duchovnú podporu v časoch dobrých i zlých. Poskytuje Božiu múdrosť, starú niekoľko tisícročí. Poskytuje zmysel a účel tohto života a sľubuje život po smrti.

Budete vedieť, že ste doma, keď začnete cítiť hlboký pokoj vo svojom vnútri.


Voľný preklad brožury TOP TEN REASONS TO COME BACK TO THE CATHOLIC CHURCH, Our Sunday Visitor, 2008. in: http://mojakomunita.sk/web/rastidl/blog/-/blogs/desat-hlavnych-dovodov-pre-navrat-do-katolickej-cirkvi, preklad: Rastislav Dlouhý