To nie ja, to On!

Ježiš je ten, ktorý má moc. Často si myslím, že dokážem zvládnuť môj život sám. Vystačím si so svojimi schopnosťami. To je však jeden z najväčších omylov, ktorý môžem urobiť. Na Zemi mám niekoho, kto má absolútnu moc nad všetkým a miluje ma. Prečo potom žiť menej, keď môžem viac? Prečo zostať pri troche, keď môžem mať mnoho? Ježiš mi ponúka pomoc, ale som to ja, kto sa Ho musí spýtať, povedať mu o svojich potrebách a zveriť ich do Jeho rúk.

Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“

Je to také jednoduché. Veríš? Život si často komplikujem, strachujem sa, bojím a nechávam doseba vstupovať nervozitu a hnev. Prečo? Pretože nedôverujem Ježišovi. Predstav si malé dieťa, ktoré nedôveruje svojej mame a otcovi. Nechce prijímať potravu, keď ho niekam nesú, stále kričí a panicky plače. Také dieťa by pravdepodobne umrelo od strachu. Deti dôverujú svojim rodičom. Dôverujem aj ja Ježišovi? Verím, že On pre mňa naozaj chce dobro a dovolím Mu aby ho aj konal?

 Plug and pray:

Ježišu, sám som príliš slabý na to, aby som plnil Otcovu vôľu. Viem, že jedine keďsa Ti naplno odovzdám, dosiahnem plnosť radosti, pokoja a lásky. Prosím, pomôž mi dôverovať Ti viac.

V akcii:

 V čom sa neviem naplno odovzdať Ježišovi? V čom mu nedôverujem? Dnes sa zamysli, čoŤa privádza do nepokoja a začni sa za túto vec modliť. Odovzdaj ju Ježišovi a začni mu dôverovať, že On ako milujúci priateľ sa o mňa postará.

Bonus:

Naši rodičia môžu občas spraviť chybu, Ježiš našťastie nie:)